DraftSight

DraftSight là một phần mềm hoàn toàn miễn phí cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và xem các file DWG. Phần mềm miễn phí này về cơ bản là một phần mềm CAD mà bạn có thể tạo ra một số kế hoạch và thiết kế riêng của bạn.

DraftSight

Để xem một tập tin DWG, bạn cần chỉ đơn giản là khởi động phần mềm này, chọn một tập tin DWG từ máy tính của bạn và mở nó. Ngoài hệ điều hành Windows, phần mềm này còn sử dụng được trên Linux và Mac OS. Phần mềm miễn phí này cũng cung cấp một số công cụ chỉnh sửa để sửa đổi một tập tin DWG.

DraftSight cho phép bạn thực hiện công việc bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn hoặc tự tạo thông qua các dòng lệnh đầu vào. Các đối tượng có trong bản vẽ sẽ được đặt trong từng layer cụ thể, bạn có thể chỉnh sửa dễ dàng từng đối tượng hoặc xóa một đối tượng mà không ảnh hưởng đến toàn bộ bản vẽ. Chương trình cho phép bạn tùy ý quản lý các layer.

Tổng hợp

Link download : http://dl-ak.solidworks.com/nonsecure/draftsight/V1R6.0-2/DraftSight32.exe

Trả lời