Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm được ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2006/QĐ-BYT ngày 9 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

….., ngày……….. tháng………. năm 200…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

 Kính gửi: (tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm
Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Y tế, UBND huyện, quận,
thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)

Cơ sở ……………………………………………………được thành lập ngày:………………………………

Trụ sở tại:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………Fax:…………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số……………………ngày cấp:…………………..đơn vị cấp:…………………….

Loại hình sản xuất, kinh doanh:………………………………………………………………………………….

Công suất sản xuất/năng lực phục vụ:…………………………………………………………………………

Số lượng công nhân viên:…………………….(cố định:……………..thời vụ:……………….)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ………………..(ghi cụ thể mặt hàng, loại hình kinh doanh).

Xin trân trọng cảm ơn.

 Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang11/05/Don_De_Nghi_Cap_Giay_Chung_Nhan_Ve_Sinh_ATTP.pdf

Trả lời