dirLock

Một máy tính có thể cho nhiều người sử dụng, để an toàn cho những thư mục chứa dữ liệu mà bạn muốn không cho người khác xem, bạn nên có một phần mềm để bảo mật. Đó là phần mềm dirLock sẽ giúp bạn thực hiện công việc này.

Sau khi tải thành công Dirlock về máy tính, cần cài đặt nó như thông thường. Sau đó, hãy khởi động chương trình bằng cách click đúp chuột vào biểu tượng Dirlock ở ngoài màn hình desktop. Lúc này, người sử dụng nhấn chuột phải vào các Folder cần bảo mật, chọn ô lock ở phần unlock/lock và đặt mật khẩu cho thư mục đó.

Vậy là lúc này những dữ liệu bí mật của bạn đã được lưu giữ cẩn thận. Khi muốn mở Folder, người sử dụng chỉ việc nhập lại mật khẩu của folder đó.

Tổng hợp

Link download : http://files.getpedia.net/Data/2014/10/08/dirlock.zip

Trả lời