Diffboard

Diffboard mặc dù là một dịch vụ rất đơn giản với giao diện trang chủ hoàn toàn sạch sẽ và khá là gọn gàng, nhưng đằng sau nó lại ẩn chứa tính năng độc đáo, đó là khả năng lưu trữ nhiều phiên bản khác nhau của cùng một đoạn và sự khác biệt giữa chúng là dễ dàng nhìn thấy. Mỗi đoạn cũng có riêng mình nguồn cấp dữ liệu RSS, có thể được sử dụng để theo dõi những thay đổi mới nhất, và bạn chỉ cần nhập vào khung trống New version các nội dung mong muốn rồi nhấn vào nút Create Snippet ở dưới là có thể chia sẻ thông tin đến mọi người.

Theo XHTT

Link download : http://diffboard.com/

Trả lời