Dictionary.com for iPhone

Dictionary.com for iPhone với nội dung tham chiếu tin cậy từ Dictionary.com Thesaurus.com.

Works offline – không yêu cầu kết nối Internet khi tìm từ. Đây là phần mềm miễn phí và hữu ích giành cho iPhone, đã nhận được nhiều giải thưởng và xếp hạng cho phần mềm từ điển tốt nhất.

Tính năng:

 • Từ điển tiếng Anh và từ điển đồng nghĩa – trên 2 triệu định nghĩa, từ đồng nghĩa và trái nghĩa
 • Truy cập offline – không yêu cầu kết nối Internet
 • Nội dung cập nhật hang ngày, bao gồm Word of the Day The Hot Word
 • Phát âm audio
 • Câu ví dụ
 • Gốc từ và lịch sử
 • Tìm kiếm giọng nói (bao gồm 5 tìm kiếm miễn phí)
 • Từ yêu thích
 • Lịch sử tìm kiếm
 • Gợi ý đánh vần
 • Tìm kiếm nội bộ và phổ biến
 • Lắc iPhone để nhận từ ngẫu nhiên, đặc biệt.

Tip: Để bật/tắt thông báo Word of the Day, vào mục Settings Notifications Dictionary Alerts và chọn On hoặc Off.

Tính năng trong phiên bản mới:

Sửa lỗi liên quan đến tìm kiếm bằng giọng nói.

Minh Lộc

Link download : http://itunes.apple.com/us/app/dictionary-com-dictionary/id308750436?mt=8

Trả lời