Đề thi thử môn Toán 2014

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2014 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = (2 – m)x– 6mx+ 9(2 – m) x – 2 có đồ thị là (Cm).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số v ới m = 1.

b) Tìm m để đường thẳng d: y = -2 cắt đồ thị hàm số (Cm) tại ba điểm phân biệt A(0 ; −2), B và C sao cho diện tích tam giác OBC bằng thi th ton 2014 (với O là gốc tọa độ).

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình

 thi th ton 2014

Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình

thi th ton 2014

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân

thi th ton 2014

Câu 5 (1,0 điểm). Cho lăng trụ ABCD A’ B’ C’ D’ có đáy ABCD là hình chữ nhật, thi th ton 2014.Hình chiếu vuông góc của điểm A’ trên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm AC và BD. Góc giữa hai mặt phẳng (ADD’A’) bằng 60o. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và khoảng cách từ điểm B’ đến mặt phẳng (A’BD) theo a.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

 

Link download : http://server1.rada.vn/data/file/2014/Thang10/15/de-thi-thu-toan-2014.pdf

Trả lời