Đề thi thử đại học lần 01 năm 2015 môn: Vật lý

Đề thi thử đại học lần 01 năm 2015
Môn: Vật lý

Câu 1: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Điểm treo là Q. Độ cứng lò xo là 10N/m. Từ vị trí cân bằng, nâng vật lên 1 đoạn 30cm rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa thì thấy chu kỳ dao động là 1 giây. Lấy g = 10 = π2 (m/s2). Lực đẩy cực đại tác dụng lên điểm Q là

A. 3 N                 B. 2,5 N                  C. 0,5 N             D. 5 N

Câu 2: Treo con lắc đơn tại vị trí có gia tốc trọng trường g = 10 = π2 (m/s2), chiều dài dây treo là 1m. Bỏ qua lực cản. Kéo vật lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 60 rồi buông nhẹ cho vật dao động. Chọn gốc thời gian khi buông vật, chiều dương là chiều chuyển động của vật ngay khi buông vật. Phương trình dao động của vật nhỏ là

A.  thi th i hc ln 01 nm 2015 mn: Vt l

B.  thi th i hc ln 01 nm 2015 mn: Vt l

C.  thi th i hc ln 01 nm 2015 mn: Vt l

D.  thi th i hc ln 01 nm 2015 mn: Vt l

Câu 3: Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O với biên độ 10cm. Trong 1s, quãng đường lớn nhất vật đi được là 10cm. Trong 2s, quãng đường lớn nhất vật đi được là

A. cm              B. 50cm                  C. cm               D. 20cm

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang10/26/thi-thu-dai-hoc-lan-01-2015-vat-ly-1.pdf

Trả lời