Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán, tiếng Việt lớp 2 năm học 2011

BÀI THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: Toán – Lớp 2
(Thời gian làm bài: 60 phút)

Câu 1: Điền dấu phép tính (x, : ) vào ô trống:
a, 4…..2……2 = 16 b, 4….. 2…..2 = 1 c, 5…..4…..2 = 10

Câu 2: Tìm x:
a, 3 * x = 18 : 3 b, x * 4 = 2 x 6 c, x : 4 = 10 : 2 d, x : 3 = 2 x 2

Câu 3: Với bốn chữ số 2, 3,0, 4. Hãy viết các số có ba chữ số khác nhau.

Câu 4: Tìm một số, biết số đó chia cho 4 thì được 3.

Câu 5: Một khúc gỗ dài 3m 6dm. Nếu cắt ra các khúc gỗ dài 4dm thì cắt được bao nhiêu khúc và phải cắt bao nhiêu lần?

Câu 6: Tìm chu vi của hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh là: AB = 20cm; BC = 4dm; CD = 5dm; DA = 30cm.

Câu 7: Một cửa hàng bán dầu, ngày thứ nhất cửa hàng bán được 30 lít dầu, ngày thứ hai bán được bằng số dầu của ngày thứ nhất. Hỏi :
a, Ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?
b, Cả hai ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít dầu?

Môn: Tiếng Việt – Lớp 2
(Thời gian làm bài : 60 phút)

Câu 1:
a, Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả.
b, Viết những từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây (thân cây; cành cây; lá cây).

Câu 2: Tìm những từ ca ngợi Bác Hồ.

Câu 3: Tìm từ trái nghĩa cho các từ sau: béo, sáng, rộng, vui, hiền, cao thẳng, chín.

Câu 4: Gạch dưới các từ nói về phẩm chất của nhân dân Việt Nam.
Anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.

Câu 5: Hãy giải thích từng từ dưới đây bằng từ trái nghĩa với nó rồi điền vào chỗ trống:
a, Cuối cùng:………………………………………………………..
b, Xuất hiện: ………………………………………………………..
c, Bình tĩnh: ………………………………………………………..

Câu 6: Tách đoạn văn sau thành 5 câu và viết lại cho đúng chính tả.
Bầu trời xám xịt như sà xuống sát tận chân trời sấm rền vang, chớp loé sáng cây sung già trước cửa sổ trút lá theo trận lốc, trơ lại những cành xơ xác, khẳng khiu đột nhiên, trận mưa dông sấm sập đổ xuống, gõ lên mái tôn loảng xoảng nước mưa sủi bọt, cuốn qua mảnh sân xi măng thành dòng ngầu đục.

Câu 7: Em hãy viết một đoạn văn (5 – 6 câu ) kể một việc tốt của em hoặc của bạn em.

Dowwnload tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/04/De-thi-khao-sat-HSG-Toan-TiengViet-L2.doc

Trả lời