Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1

Câu 1: (3 điểm) Đặt tính rồi tính
74 + 21 43- 23 98 – 8
8 + 31 87 – 53 52 – 40

Câu 2: (4 điểm)
Điền số thích hợp vào ô trống.
72 + …. =79 20 + …. = 60 -20
88 – …. = 84 ….. – 30 = 10 + 40

Câu 3: (4 điểm)
a, Trả lời câu hỏi: Hôm nay là thứ Hai, hôm qua là thứ mấy ? Ngày mai là thứ mấy?
b, Sắp xếp dãy số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.
28 , 43, 34, 47
18, 81, 48, 38

Câu 4: (5 điểm)
Nam có số sách ít hơn 4 quyển nhưng nếu thêm 2 quyển thì số sách của Nam sẽ nhiều hơn 4 quyển. Hỏi Nam có bao nhiêu quyển sách.?

Câu 5: (4 điểm)
Cho hình vẽ và các điểm ký hiệu như sau:

Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a, Hình vẽ bên là hình gì?
b, Những điểm nào ở trong hình?
c, Những điểm nào ở ngoài hình?
(Học sinh không phải vẽ hình, chỉ trả lời câu hỏi)

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/02/De-thi-HSG-Lop1-Toan.doc

Trả lời