Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Trong mỗi câu từ 1 đến 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang11/11/DeKT-Toan-HK2-L7-DN7.pdf

Trả lời