2:55 pm - Sunday 13 February, 1678
Download phần mềm miễn phí >> Tài liệu Ebooks >> Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Trong mỗi câu từ 1 đến 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang11/11/DeKT-Toan-HK2-L7-DN7.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/de-kiem-tra-hoc-ki-ii-lop-7-mon-toan-phong-giao-duc-va-dao-tao-dong-nai-de-7/download

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán, 7.3 out of 10 based on 128 ratings