DbVisualizer for Linux

DbVisualizer 8.0.3 là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho việc quản lý cơ sở dữ liệu. Chỉ với một click chuột bạn có thể kết nối với một cơ sở dữ liệu. Với chương trình bạn có thể xem được các thông tin liên quan như: tables, indexes, primary keys, privileges, schemas, databases, procedures và nhiều hơn thế.

Bạn có thể tìm kiếm các đối tượng cơ sở dữ liệu, xem ảnh BMP, TIFF, PNG, GIF và JPEG. Ngoài ra còn rất nhiều các chức năng cũng như ưu điểm vượt trội.

Link download : http://www.dbvis.com/download/registerDownload.jsp?prodid=72product=DbVisualizerversion=8.0.3version_type=currenttarget_os=linuxwith_jre=falsefilename=dbvis_linux_8_0_3.shtype=Linux+x86+(setup+installer)installer=%2fproduct_download%2fdbvis-8.0.3%

Trả lời