DblClicker

Khi duyệt web, để truy cập vào 1 link liên kết trên nội dung trang web mà không làm ảnh hưởng đến trang web đang xem hiện tại, bạn có thể kích chuột phải vào link đó và chọn ‘Open in New Tab’ để mở link đó trên 1 tab mới, và bạn có thể xem tiếp nội dung ở trang web hiện tại.

Với add-on DblClicker, bạn còn có thể làm được nhiều điều hơn thế, chỉ bằng 1 cú click đôi chuột. Add-on này mang đến cho bạn các chức năng:

  • Kích đôi chuột để mở link liên kết trên 1 tab mới.
  • Kích đôi chuột lên 1 website trong danh sách Bookmark của Firefox để mở trang web trong tab mới.
  • Kích đôi chuột lên 1 website trong danh sách History (lịch sử lướt web) của Firefox để mở trang web trong tab mới.

Tab mới được mở sẽ xuất hiện riêng biệt và không làm ảnh hưởng đến trang web mà bạn đang xem.

Lưu ý: mặc định, sau khi cài đặt add-on này, khi kích đôi vào 1 tab đang mở, Firefox sẽ tự động nhân đôi tab đó. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng của các add-on đã cài đặt ở trên.

Hướng dẫn

Để thay đổi chức năng khi kích đôi vào 1 tab đang mở, từ giao diện Firefox, bạn chọn ToolsAdd-on. Nhấn nút Options đối với add-on DblClicker vừa cài đặt.

Hộp thoại DblCLicker preferences hiện ra. Tại mục Double-Click tab actions, bạn chọn None (để không thực hiện chức năng gì khi kích đôi vào tab đang mở), hoặc Close Tab (để đóng tab khi kích đôi vào đó, tương đương với chức năng của add-on Close Tab by Double Click).

Cuối cùng nhấn OK để lưu lại thiết lập.

Theo Dân trí

Link download : https://addons.cdn.mozilla.net/storage/public-staging/13902/dblclicker-1.7.5-fx.xpi

Trả lời