Day Organizer

Day Organizer là một tiện ích thân thiện giúp bạn quản lý thời gian và công việc của mình một cách hiệu quả, nhanh chóng và dễ dàng.

Phần mềm này mang đến một giao diện được sắp xếp gọn gàng. Người dùng có thể phân bổ thởi gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, có thể thêm những công việc, sự kiện cần ghi nhớ (sinh nhật, nghỉ lễ, sự kiện thể thao, cuộc họp, lịch tiêm vác-xin, lịch đóng bảo hiểm…) và tạo nhắc việc cho những sự kiện này.

Day Organizer

Một số tính năng chính của Day Organizer:

 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ người dùng: tiếng Anh, Đức, Séc, Tây Ban Nha, Pháp, Italia và Slavakia.
 • Hỗ trợ bộ ký tự unicode quốc tế.
 • Sắp xếp sự kiện trong lịch của chương trình.
 • Hiện thị kế hoạch làm việc theo ngày, theo tuần làm việc, theo tuần và theo tháng.
 • Tạo số lượng kế hoạch không giới hạn.
 • Chia sẻ lịch làm việc với người dùng khác.
 • Sao lưu, nén và khôi phục lịch làm việc.
 • Tự động cập nhật kế hoạch.
 • Sao chép sự kiện mới vào lịch làm việc có sẵn.
 • Xuất sự kiện ra dưới dạng tệp RPT, PDF, XLS, DOC và RTF.
 • Tìm kiếm toàn văn bản.
 • Kích hoạt tùy chọn chạy ứng dụng cùng lúc với hệ thống.
 • Cho phép thu nhỏ chương trình về khay hệ thống.
 • Tạo nhắc việc.
 • Hỗ trợ trình hướng dẫn bằng ngôn ngữ Anh và Séc.

Yêu cầu:

 • Microsoft .NET Framework 2.0.
 • Windows Installer 3.0.

Cập nhật trong Day Organizer phiên bản mới:

 • Bổ sung thanh công cụ (Toolbar) vào biểu mẫu khi tìm kiếm sự kiện.
 • Thêm điều kiện lọc Week vào biểu mẫu tìm sự kiện.

Thùy Vân

Link download : http://download2.rada.vn/data/Soft/2014/03/21/dayorganizer-en.msi

Trả lời