8:07 chiều - Thứ Ba 30 Tháng Năm, 2017

Chuyên mục: Windows Dirvers Subscribe to Windows Dirvers

Driver mainboard Gigabyte GA-G41M-COMBO

Driver mainboard Gigabyte GA-G41M-COMBO: Audio: VIA audio driver Chipset: Intel INF installation LAN: Atheros LAN driver VGA: Intel VGA driver Thông số kỹ thuật: Manufacture (Hãng sản xuất) GIGABYTE Socket Intel Socket...

Driver cho laptop Dell Inspiron N4050

Application (2 files) Dell Digital Delivery Application: DellDigitalDelivery.2.9.901.0_Install_ZPE.exe Dell Quickset Application: R302489.exe Audio (1 file) IDT 92HD87B1 Audio Driver: R308434.exe BIOS (2 files) Dell Inspiron N4050...

Driver cho laptop Acer Aspire V5-471

Driver cho dòng máy Acer Aspire V5-471 SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_11.0.0.1032_W7x86W7x64_A.zip Intel iAMT Driver AMT Intel: AMT_Intel_8.0.0.1262_W7x86W7x64_A.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6577_W7x86W7x64_A.zip  Bluetooth...

Driver cho laptop Acer Aspire 4535

Driver cho laptop Acer Aspire 4535 Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5904_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Driver Bluetooth Broadcom (20452046): Bluetooth_Broadcom_6.2.1.500_W7x86W7x64_A.zip Card Reader Driver  CardReader...

Driver cho laptop Acer Aspire 4925

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4925 Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5648_Vistax64Vistax86_AS4330 AS4730 AS4925 AS4930.zip Bluetooth Driver Bluetooth Broadcom: Bluetooth_Broadcom_6.0.1.6400_Vistax86.zip Camera Driver...

Driver cho laptop Acer Aspire 4935

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4935 Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5717_VistaX86X64.zip Bluetooth Driver Bluetooth Broadcom: Bluetooth_Broadcom_6.0.1.6400_VistaX86.zip (Consumer IR) Driver CIR ENE CIR: CIR_ENE_2.5.0.0_VistaX86X64.zip Camera...

EPSON Stylus C87 Drivers

Thông số kỹ thuật của máy in EPSON Stylus C87  Loại máy in: In phun màu  Cỡ giấy: A4  Độ phân giải: 5760x1440dpi  Mực in: 4màu độc lập  Kết nối: USB, USB2.0, Parallel, Tốc độ in đen trắng...

Driver cho laptop Acer Aspire 4551

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4551 Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6037_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Driver  Bluetooth Atheros Bluetooth Driver for Windows 7 SP1: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip Bluetooth...

Driver cho laptop Acer Aspire 4710z

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4710z SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_7.0.0.1020_Vistax86.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5404_Vistax86.zip Bluetooth Driver Bluetooth Broadcom: BlueTooth_Broadcom_6.0.1.3900_Vistax86.zip  Camera...

Driver cho laptop Acer Aspire 4552

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4552 Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6156_W7x86_A.zip Bluetooth Driver Bluetooth Atheros Bluetooth Driver for Windows 7 SP1: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip Bluetooth Atheros...

Driver cho laptop Acer Aspire 4752

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4752 Tải driver cho các dòng máy Acer: Acer Aspire 4710, Acer Aspire 4739, Acer Aspire 4743, Acer Aspire 4749 3G Module Driver 3G Huawei: 3G_Huawei_6.0.1.289_W7x86W7x64_A.zip SATA AHCI Driver...

Driver cho laptop Acer Aspire 4755

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4755 SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.1.5.1001_W7x64_A.zip Intel iAMT Driver AMT Intel: AMT_Intel_7.0.0.1144_W7x64_A.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6348_W7x64_A.zip Bluetooth...

Driver cho laptop Acer Aspire 4743

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4743 SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86_A.zip Intel iAMT Driver AMT Intel: AMT_Intel_6.0.0.1179_W7x86_A.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6339_W7x86_A.zip Bluetooth...

Driver cho laptop Acer Aspire 4749

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4749 SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86W7x64_A.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6392_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Driver Bluetooth Acer Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip Bluetooth...

Driver cho laptop Acer Aspire 4710

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4710 SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_7.0.0.1020_Vistax86.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5404_Vistax86.zip Bluetooth Driver Bluetooth Broadcom: BlueTooth_Broadcom_6.0.1.3900_Vistax86.zip Camera...

Driver cho laptop Acer Aspire 4739

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4739 SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86W7x64_A.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6324_W7x86W7x64_A.zip Card Reader Driver CardReader Alcor: CardReader_Alcor_1.0.32.84_W7x86W7x64_A.zip Chipset...

Driver cho laptop Acer Aspire 4540

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4540 Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5904_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Driver Bluetooth Broadcom  (20452046): Bluetooth_Broadcom_6.2.1.500_W7x86W7x64_A.zip Camera Driver Camera Chicony...

Driver cho laptop Acer Aspire 4352

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4352 Driver cho laptop Acer Aspire 4350, Acer Aspire 4349, Acer Aspire 4339  3G Module Driver 3G Huawei: 3G_Huawei_6.0.1.289_W7x86W7x64_A.zip SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.1.5.1001_W7x86W7x64_A.zip Intel...

Driver cho laptop Acer Aspire 4349

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4349  Driver cho laptop Acer Aspire 4349, Acer Aspire 4339, Acer Aspire 4336, Acer Aspire 4333, Acer Aspire 4332 SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86W7x64_A.zip Audio Driver...

Driver cho laptop Acer Aspire 4350

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4350 3G Module Driver 3G Huawei: 3G_Huawei_6.0.1.289_W7x86W7x64_A.zip SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.1.5.1001_W7x86W7x64_A.zip Intel iAMT Driver AMT Intel: AMT_Intel_7.0.0.1144_W7x86W7x64_A.zip Audio...