Windows Dirvers

Driver mainboard Gigabyte GA-G41M-COMBO

Driver mainboard Gigabyte GA-G41M-COMBO: Audio: VIA audio driver Chipset: Intel INF installation LAN: Atheros LAN driver VGA: Intel VGA driver Thông số kỹ thuật: Manufacture (Hãng sản xuất) GIGABYTE Socket Intel Socket 775 Form Factor MicroATX (uATX) Chipset Intel G41 / ICH7 CPU onboard

Driver cho laptop Dell Inspiron N4050

Application (2 files) Dell Digital Delivery Application: DellDigitalDelivery.2.9.901.0_Install_ZPE.exe Dell Quickset Application: R302489.exe Audio (1 file) IDT 92HD87B1 Audio Driver: R308434.exe BIOS (2 files) Dell Inspiron N4050 System BIOS: N4050A08.EXE Dell Inspiron N4050 System BIOS: N4050A05.EXE Chipset (3 files) Intel HM57/HM67

Driver cho laptop Acer Aspire V5-471

Driver cho dòng máy Acer Aspire V5-471 SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_11.0.0.1032_W7x86W7x64_A.zip Intel iAMT Driver AMT Intel: AMT_Intel_8.0.0.1262_W7x86W7x64_A.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6577_W7x86W7x64_A.zip  Bluetooth Driver Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_7.4.0000.0126_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.5.1.2501_W7x86W7x64_A.zip Card Reader Driver CardReader Realtek: CardReader_Realtek_6.1.7601.27015_W7x86W7x64_A.zip Chipset Driver Chipset

Driver cho laptop Acer Aspire 4535

Driver cho laptop Acer Aspire 4535 Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5904_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Driver Bluetooth Broadcom (20452046): Bluetooth_Broadcom_6.2.1.500_W7x86W7x64_A.zip Card Reader Driver  CardReader Realtek (RT5159): CardReader_Realtek_6.1.7600.30104_W7x86W7x64_A.zip Fingerprint Driver Fingerprint AuthenTec: Fingerprint_AuthenTec_6.1.62_W7x86W7x64_A.zip LAN Driver Lan Atheros (AR8131): Lan_Atheros_1.0.0.10_W7x86W7x64_A.zip Modem Driver Modem Conexant: Modem_Conexant_7.80.4.56_W7x86W7x64_A.zip Touchpad Driver TouchPad ALPS Touchpad Driver: TouchPad_ALPS_7.x5.2002.1306_W7x86W7x64_A.zip

Driver cho laptop Acer Aspire 4925

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4925 Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5648_Vistax64Vistax86_AS4330 AS4730 AS4925 AS4930.zip Bluetooth Driver Bluetooth Broadcom: Bluetooth_Broadcom_6.0.1.6400_Vistax86.zip Camera Driver Camera Bison Camera Driver: Camera_Bison_2.0.0.17_Vistax64Vistax86_4930ZG.zip Camera Suyin Camera Driver: Camera_Suyin_3.0.6.2_Vistax64Vistax86_4930ZG.zip Card Reader Driver CardReader Jmicron: CardReader_JMicro_1.00.14.03_Vistax86x64.zip Chipset Driver Chipset Intel: Chipset_Intel_8.7.0.1007_Vistax86x64.zip Fingerprint Driver Fingerprint

Driver cho laptop Acer Aspire 4935

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4935 Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5717_VistaX86X64.zip Bluetooth Driver Bluetooth Broadcom: Bluetooth_Broadcom_6.0.1.6400_VistaX86.zip (Consumer IR) Driver CIR ENE CIR: CIR_ENE_2.5.0.0_VistaX86X64.zip Camera Driver Camera Bison Camera Driver: Camera_Bison_2.0.0.17_VistaX86X64.zip Camera Suyin Camera Driver: Camera_Suyin_3.0.7.2_VistaX86X64.zip Card Reader Driver CardReader Jmicron: CardReader_JMicron_1.00.19.04_Vistax86x64.zip Chipset Driver Chipset Intel: Chipset_Intel_9.0.0.1008_VistaX86X64.zip

EPSON Stylus C87 Drivers

Thông số kỹ thuật của máy in EPSON Stylus C87  Loại máy in: In phun màu  Cỡ giấy: A4  Độ phân giải: 5760x1440dpi  Mực in: 4màu độc lập  Kết nối: USB, USB2.0, Parallel, Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 22 tờ

Driver cho laptop Acer Aspire 4551

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4551 Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6037_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Driver  Bluetooth Atheros Bluetooth Driver for Windows 7 SP1: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_7.01.000.18_W7x86_A.zip Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_7.0.2.13_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Broadcom_6.3.0.6000_W7x86_A.zip Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.3.0.4010_W7x86W7x64_A.zip Card

Driver cho laptop Acer Aspire 4710z

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4710z SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_7.0.0.1020_Vistax86.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5404_Vistax86.zip Bluetooth Driver Bluetooth Broadcom: BlueTooth_Broadcom_6.0.1.3900_Vistax86.zip  Camera Driver Camera Bison Camera Driver: Camera_Bison_7.96.701.12_Vistax86x64_XPx86x64.zip Camera Chicony Camera Driver: Webcam_Chicony_5.7.28.400_Vistax86.zip Camera Suyin Camera Driver: Webcam_Suyin_5.7.28.500_Vistax86.zip Card Reader Driver CardReader O2: CardReader_O2_3.27_Vistax86x64.zip

Driver cho laptop Acer Aspire 4552

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4552 Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6156_W7x86_A.zip Bluetooth Driver Bluetooth Atheros Bluetooth Driver for Windows 7 SP1: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_6.17.0415.0302_W7x86_A.zip Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.3.0.5560_W7x86W7x64_A.zip Card Reader Driver CardReader Alcor: CardReader_Alcor_1.0.12.50_W7x86W7x64_A.zip Chipset Driver Chipset AMD: Chipset_AMD_8.783.2.0000_W7x86W7x64_A.zip LAN Driver

Driver cho laptop Acer Aspire 4752

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4752 Tải driver cho các dòng máy Acer: Acer Aspire 4710, Acer Aspire 4739, Acer Aspire 4743, Acer Aspire 4749 3G Module Driver 3G Huawei: 3G_Huawei_6.0.1.289_W7x86W7x64_A.zip SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.1.5.1001_W7x86W7x64_A.zip Intel iAMT Driver AMT Intel: AMT_Intel_7.0.0.1144_W7x86W7x64_A.zip Audio Driver Audio

Driver cho laptop Acer Aspire 4755

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4755 SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.1.5.1001_W7x64_A.zip Intel iAMT Driver AMT Intel: AMT_Intel_7.0.0.1144_W7x64_A.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6348_W7x64_A.zip Bluetooth Driver Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_7.2.0.60_W7x64_A.zip Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (4.0): Bluetooth_Atheros_7.4.0.96_W7x64_A.zip Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Broadcom_6.3.0.7300_W7x64_A.zip Bluetooth Broadcom

Driver cho laptop Acer Aspire 4743

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4743 SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86_A.zip Intel iAMT Driver AMT Intel: AMT_Intel_6.0.0.1179_W7x86_A.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6339_W7x86_A.zip Bluetooth Driver:  Bluetooth Atheros Bluetooth Driver for Windows 7 SP1: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_6.32.0825.0301_W7x86_A.zip Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.3.0.5560_W7x86_A.zip Card

Driver cho laptop Acer Aspire 4749

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4749 SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86W7x64_A.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6392_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Driver Bluetooth Acer Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Acer_7.4.0000.0095_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (4.0): Bluetooth_Broadcom_6.5.0.1410_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Broadcom_6.3.0.6450_W7x86W7x64_A.zip Card Reader Driver CardReader

Driver cho laptop Acer Aspire 4710

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4710 SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_7.0.0.1020_Vistax86.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5404_Vistax86.zip Bluetooth Driver Bluetooth Broadcom: BlueTooth_Broadcom_6.0.1.3900_Vistax86.zip Camera Driver Camera Bison Camera Driver: Camera_Bison_7.96.701.12_Vistax86x64_XPx86x64.zip Camera Chicony Camera Driver: Webcam_Suyin_5.7.28.500_Vistax86.zip Camera Suyin Camera Driver: Webcam_Chicony_5.7.28.400_Vistax86.zip Card Reader Driver CardReader O2: CardReader_O2_3.27_Vistax86x64.zip Chipset

Driver cho laptop Acer Aspire 4739

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4739 SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86W7x64_A.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6324_W7x86W7x64_A.zip Card Reader Driver CardReader Alcor: CardReader_Alcor_1.0.32.84_W7x86W7x64_A.zip Chipset Driver Chipset Intel: Chipset_Intel_9.2.0.1015_W7x86W7x64_A.zip LAN Driver Lan Atheros: Lan_Atheros_1.0.1.42_W7x86W7x64_A.zip Touchpad Driver TouchPad Synaptics: TouchPad_Synaptics_15.1.18.0_W7x86W7x64_A.zip Turbo Boost Driver Turbo Boost Intel Turbo

Driver cho laptop Acer Aspire 4540

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4540 Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5904_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Driver Bluetooth Broadcom  (20452046): Bluetooth_Broadcom_6.2.1.500_W7x86W7x64_A.zip Camera Driver Camera Chicony Camera Driver: Camera_Chicony_1.1.88.610_W7x86W7x64_A.zip Camera Suyin Camera Driver For 1.0M: Camera_Suyin_5.2.5.3_W7x64W7x86_A.zip Card Reader Driver  CardReader Realtek (RT5159): CardReader_Realtek_6.1.7600.30104_W7x86W7x64_A.zip Fingerprint Driver Fingerprint AuthenTec: Fingerprint_AuthenTec_6.1.48_W7x86W7x64_A.zip LAN Driver

Driver cho laptop Acer Aspire 4352

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4352 Driver cho laptop Acer Aspire 4350, Acer Aspire 4349, Acer Aspire 4339  3G Module Driver 3G Huawei: 3G_Huawei_6.0.1.289_W7x86W7x64_A.zip SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.1.5.1001_W7x86W7x64_A.zip Intel iAMT Driver AMT Intel: AMT_Intel_7.0.0.1144_W7x86W7x64_A.zip Card âm thanh Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6423_W7x86W7x64_A.zip Card Blutooth Bluetooth

Driver cho laptop Acer Aspire 4349

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4349  Driver cho laptop Acer Aspire 4349, Acer Aspire 4339, Acer Aspire 4336, Acer Aspire 4333, Acer Aspire 4332 SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86W7x64_A.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6392_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Driver Bluetooth Acer Bluetooth Driver: Bluetooth_Acer_7.4.0000.0095_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0301_W7x86_A.zip Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver

Driver cho laptop Acer Aspire 4350

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4350 3G Module Driver 3G Huawei: 3G_Huawei_6.0.1.289_W7x86W7x64_A.zip SATA AHCI Driver AHCI Intel: AHCI_Intel_10.1.5.1001_W7x86W7x64_A.zip Intel iAMT Driver AMT Intel: AMT_Intel_7.0.0.1144_W7x86W7x64_A.zip Audio Driver Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6423_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Drive Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_7.2.0.60_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (4.0): Bluetooth_Atheros_7.4.0.96_W7x86W7x64_A.zip Bluetooth Broadcom