Windows Dirvers

Driver mainboard Gigabyte GA-G41M-COMBO

Driver mainboard Gigabyte GA-G41M-COMBO: Audio: VIA audio driver Chipset: Intel INF installation LAN: Atheros LAN driver VGA: Intel VGA driver Thông số kỹ thuật:

 • Manufacture (Hãng sản xuất) GIGABYTE
 • Socket Intel Socket 775
 • Form Factor MicroATX (uATX)
 • Chipset Intel G41

Driver cho laptop Dell Inspiron N4050

Application (2 files)

 • Dell Digital Delivery Application: DellDigitalDelivery.2.9.901.0_Install_ZPE.exe
 • Dell Quickset Application: R302489.exe

Audio (1 file)

 • IDT 92HD87B1 Audio Driver: R308434.exe

BIOS (2 files)

 • Dell Inspiron N4050 System BIOS: N4050A08.EXE
 • Dell Inspiron N4050 System BIOS: N4050A05.EXE

Chipset (3 files)

 • Intel HM57/HM67

Driver cho laptop Acer Aspire V5-471

Driver cho dòng máy Acer Aspire V5-471 SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_11.0.0.1032_W7x86W7x64_A.zip

Intel iAMT Driver

 • AMT Intel: AMT_Intel_8.0.0.1262_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6577_W7x86W7x64_A.zip

 Bluetooth Driver

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_7.4.0000.0126_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.5.1.2501_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader

Driver cho laptop Acer Aspire 4535

Driver cho laptop Acer Aspire 4535 Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5904_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Broadcom (20452046): Bluetooth_Broadcom_6.2.1.500_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver 

 • CardReader Realtek (RT5159): CardReader_Realtek_6.1.7600.30104_W7x86W7x64_A.zip

Fingerprint Driver

 • Fingerprint AuthenTec: Fingerprint_AuthenTec_6.1.62_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Atheros (AR8131): Lan_Atheros_1.0.0.10_W7x86W7x64_A.zip

Modem Driver

 • Modem Conexant: Modem_Conexant_7.80.4.56_W7x86W7x64_A.zip

Driver cho laptop Acer Aspire 4925

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4925 Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5648_Vistax64Vistax86_AS4330 AS4730 AS4925 AS4930.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Broadcom: Bluetooth_Broadcom_6.0.1.6400_Vistax86.zip

Camera Driver

 • Camera Bison Camera Driver: Camera_Bison_2.0.0.17_Vistax64Vistax86_4930ZG.zip
 • Camera Suyin Camera Driver: Camera_Suyin_3.0.6.2_Vistax64Vistax86_4930ZG.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Jmicron: CardReader_JMicro_1.00.14.03_Vistax86x64.zip

Chipset Driver …

Driver cho laptop Acer Aspire 4935

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4935 Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5717_VistaX86X64.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Broadcom: Bluetooth_Broadcom_6.0.1.6400_VistaX86.zip

(Consumer IR) Driver

 • CIR ENE CIR: CIR_ENE_2.5.0.0_VistaX86X64.zip

Camera Driver

 • Camera Bison Camera Driver: Camera_Bison_2.0.0.17_VistaX86X64.zip
 • Camera Suyin Camera Driver: Camera_Suyin_3.0.7.2_VistaX86X64.zip

Card Reader Driver

 • CardReader

EPSON Stylus C87 Drivers

Thông số kỹ thuật của máy in EPSON Stylus C87 

 • Loại máy in: In phun màu 
 • Cỡ giấy: A4 
 • Độ phân giải: 5760x1440dpi 
 • Mực in: 4màu độc lập 
 • Kết nối: USB, USB2.0, Parallel,
 • Tốc độ in đen trắng (Tờ/phút): 22

Driver cho laptop Acer Aspire 4551

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4551 Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6037_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver 

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver for Windows 7 SP1: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_7.01.000.18_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_7.0.2.13_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Broadcom_6.3.0.6000_W7x86_A.zip

Driver cho laptop Acer Aspire 4710z

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4710z SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_7.0.0.1020_Vistax86.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5404_Vistax86.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Broadcom: BlueTooth_Broadcom_6.0.1.3900_Vistax86.zip 

Camera Driver

 • Camera Bison Camera Driver: Camera_Bison_7.96.701.12_Vistax86x64_XPx86x64.zip
 • Camera Chicony Camera Driver: Webcam_Chicony_5.7.28.400_Vistax86.zip
 • Camera Suyin Camera Driver: Webcam_Suyin_5.7.28.500_Vistax86.zip

Driver cho laptop Acer Aspire 4552

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4552 Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6156_W7x86_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver for Windows 7 SP1: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_6.17.0415.0302_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.3.0.5560_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Alcor: CardReader_Alcor_1.0.12.50_W7x86W7x64_A.zip

Chipset …

Driver cho laptop Acer Aspire 4752

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4752 Tải driver cho các dòng máy Acer: Acer Aspire 4710, Acer Aspire 4739, Acer Aspire 4743, Acer Aspire 4749 3G Module Driver

 • 3G Huawei: 3G_Huawei_6.0.1.289_W7x86W7x64_A.zip

SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.1.5.1001_W7x86W7x64_A.zip

Intel iAMT …

Driver cho laptop Acer Aspire 4755

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4755 SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.1.5.1001_W7x64_A.zip

Intel iAMT Driver

 • AMT Intel: AMT_Intel_7.0.0.1144_W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6348_W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_7.2.0.60_W7x64_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (4.0): Bluetooth_Atheros_7.4.0.96_W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom

Driver cho laptop Acer Aspire 4743

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4743 SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86_A.zip

Intel iAMT Driver

 • AMT Intel: AMT_Intel_6.0.0.1179_W7x86_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6339_W7x86_A.zip

Bluetooth Driver: 

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver for Windows 7 SP1: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_6.32.0825.0301_W7x86_A.zip

Driver cho laptop Acer Aspire 4749

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4749 SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6392_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Acer Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Acer_7.4.0000.0095_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (4.0): Bluetooth_Broadcom_6.5.0.1410_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver

Driver cho laptop Acer Aspire 4710

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4710 SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_7.0.0.1020_Vistax86.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5404_Vistax86.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Broadcom: BlueTooth_Broadcom_6.0.1.3900_Vistax86.zip

Camera Driver

 • Camera Bison Camera Driver: Camera_Bison_7.96.701.12_Vistax86x64_XPx86x64.zip
 • Camera Chicony Camera Driver: Webcam_Suyin_5.7.28.500_Vistax86.zip
 • Camera Suyin Camera Driver: Webcam_Chicony_5.7.28.400_Vistax86.zip

Driver cho laptop Acer Aspire 4739

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4739 SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6324_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Alcor: CardReader_Alcor_1.0.32.84_W7x86W7x64_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.2.0.1015_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Atheros: Lan_Atheros_1.0.1.42_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad Synaptics: TouchPad_Synaptics_15.1.18.0_W7x86W7x64_A.zip

Turbo …

Driver cho laptop Acer Aspire 4540

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4540 Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5904_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Broadcom  (20452046): Bluetooth_Broadcom_6.2.1.500_W7x86W7x64_A.zip

Camera Driver

 • Camera Chicony Camera Driver: Camera_Chicony_1.1.88.610_W7x86W7x64_A.zip
 • Camera Suyin Camera Driver For 1.0M: Camera_Suyin_5.2.5.3_W7x64W7x86_A.zip

Card Reader Driver 

 • CardReader Realtek (RT5159): CardReader_Realtek_6.1.7600.30104_W7x86W7x64_A.zip

Fingerprint …

Driver cho laptop Acer Aspire 4352

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4352 Driver cho laptop Acer Aspire 4350, Acer Aspire 4349, Acer Aspire 4339  3G Module Driver

 • 3G Huawei: 3G_Huawei_6.0.1.289_W7x86W7x64_A.zip

SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.1.5.1001_W7x86W7x64_A.zip

Intel iAMT Driver

 • AMT Intel: AMT_Intel_7.0.0.1144_W7x86W7x64_A.zip

Card âm thanh …

Driver cho laptop Acer Aspire 4349

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4349  Driver cho laptop Acer Aspire 4349, Acer Aspire 4339, Acer Aspire 4336, Acer Aspire 4333, Acer Aspire 4332 SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6392_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Acer

Driver cho laptop Acer Aspire 4350

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4350 3G Module Driver

 • 3G Huawei: 3G_Huawei_6.0.1.289_W7x86W7x64_A.zip

SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.1.5.1001_W7x86W7x64_A.zip

Intel iAMT Driver

 • AMT Intel: AMT_Intel_7.0.0.1144_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6423_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Drive

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_7.2.0.60_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Atheros