4:51 chiều - Thứ Tư 26 Tháng Tư, 2017

Chuyên mục: Tài liệu Văn bản pháp luật Subscribe to Tài liệu Văn bản pháp luật

Nghị định 104/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 29/12/2014. Theo đó, khung giá...

Nghị định 104/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 29/12/2014. Theo đó, khung giá...

Thông tư 67/2014/TT-BGTVT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 67/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 38/2013/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận...

Thông tư 29/2014/TT-BYT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 29/2014/TT-BYT quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày...

Nghị định 102/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được ban hành ngày 10 tháng 11 năm 2014 Nghị định này thay thế cho Nghị định 105/2009/NĐ-CP có...

Luật số 22/2008/QH12

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 22/2008/QH12 cán bộ, công chức được công bố ngày 13 tháng 11 năm 2008 căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  LUẬTCÁN BỘ, CÔNG...

Luật số 60/2005/QH11

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 60/2005-QH11 của Quốc hội ban hành về Luật doanh nghiệp được ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2005 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...

Quyết định 999/QĐ-BHXH

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định 999/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 01...

Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông...

Nghị định 103/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình,...

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ...

Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử...

Thông tư 31/2014/TT-BCT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng...

Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ

Download.com.vn xin giới thiệu Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ năm 2014 về hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 10 tháng...

Nghị định 100/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngâm nhân tạo được Chính phủ ban hành ngày 06 tháng...

Luật Đất đai số 13/2003/QH11

 LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa...

Luật đất đai số 45/2013/QH13

Download.com.vn xin giới thiệu Luật đất đai số 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm...

Thông tư 45/2013/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013. THÔNG...

Luật số 60/2005-QH11

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 60/2005-QH11 của Quốc hội ban hành về Luật doanh nghiệp được ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2005 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...

Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 66/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc...