Tài liệu

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế gửi lên phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi quản lý trực tiếp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Chỉ kê khai những

Công văn 8817/BTC-TCT

Công văn 8817/BTC-TCT năm 2013 thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành.

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực …

Quyết định về việc điều động cán bộ

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu quyết định về việc điều động cán bộ đến công tác, làm việc tại đơn vị mới do yêu cầu công việc hoặc dựa vào đề nghị trực tiếp của nhân viên, được thủ trưởng

Thông tư 143/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 143/2014/TT-BTC về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp,

300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý Luận Chính Trị

300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý Luận Chính Trị

1. Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm MácLênin là gì?
a – Là một phạm trù triết học
b – Là thực tại khách quan tồn

Báo cáo công nợ phải trả

Download.com.vn xin giới thiệu Báo cáo công nợ phải trả được ban hành theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính.

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Năm………………..

Bo co cng n phi tr

Lập, ngày ……. tháng …… năm ……

Download văn

Bộ luật lao động

Download.com.vn xin giới thiệu Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng

Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
c. 1896-1913 (đáp án)
d. 1914-1918…

Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu công văn giải thể doanh nghiệp được thông báo đến chi cục thuế – nơi quản lý trực tiếp đơn vị để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp.

Thông tư 158/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 158/2014/TT-BTC ban hành 4 Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2014 và có hiệu

Phương pháp giải Toán tọa độ trong mặt phẳng

Phương pháp giải Toán tọa độ trong mặt phẳng

Phng php gii Ton ta  trong mt phng

Phng php gii Ton ta  trong mt phng

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang11/04/phuong-phap-toa-do-phang.pdf…

Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước

Download.com.vn xin giới thiệu Hợp đồng gia công đặt hàng là giấy tờ chứng thực cho việc thỏa thuận, ký kết giữa Bên đặt hàng và Bên sản xuất gia công về một hàng hóa nào đó.

CỘNG HÒA XÃ

Công văn 4175/BHXH-PC

Công văn 4175/BHXH-PC năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1018/QĐ-BHXH về quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội …

Tuyển tập và phân loại đề thi thử Đại học môn Hóa

A- HOÁ ĐẠI CƯƠNG – HOÁ VÔ CƠ PHẦN LỚP 10

1- Cấu tạo nguyên tử – Định luật tuần hoàn – Liên kết hoá học

Câu 1: Trong 20 nguyên tố đầu tiên của bảng tuần hoàn các nguyên

Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm (Tiếng Anh)

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin việc bằng tiếng Anh được sử dụng phổ biến cho các bạn khi đi xin việc để hoàn thiện bộ hồ sơ cá nhân của mình.

APPLICATION LETTER

××× Nguyen Trai St.,
Dist …

Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT

Download.com.vn xin giới thiệu Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành và có hiệu lực từ ngày 03 tháng

Tổng hợp các phương pháp giải phương trình và hệ phương trình môn Toán

Mục lục

Lời nói đầu ……………………………………………………………………………………………………………………… 6

Các thành viên tham gia chuyên đề ……………………………………………………………………………………….. 8

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH HỮU TỈ 10

Phương trình bậc ba ……………………………………………………………………………………………………….. 10

Phương trình bậc bốn ……………………………………………………………………………………………………….16

Phương trình dạng phân …

Mẫu Hợp đồng mượn nhà (tài sản)

Download.com.vn xin giới thiệu Hợp đồng mượn tài sản (nhà) sau khi hai bên thỏa thuận và ký hợp đồng này để thực hiện việc mượn nhà với một số điều kiện cụ thể.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Giao

Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án được ban hành kèm theo công văn số 99/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng ngày 17 tháng 01 năm 2008.

Kính gửi: – Các Bộ, Cơ quan ngang …