Tài liệu

Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của

Thông tư số 119/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính

Thông tư số 119/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính

Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Download.com.vn xin giới thiệu Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà

Thông tư 35/2014/TT-NHNN

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014.

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH PHÍ RÚT TIỀN

Mẫu bảng đánh giá kết quả thử việc

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu bảng đánh giá kết quả thử việc được thực hiện dành cho ứng viên tổng kết sau một quá trình làm việc ở công ty.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC

Họ và tên …

Thông tư 17/2014/TT-BXD

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-BXD và Thông tư 18/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo  Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT trong trường hợp bị mất, rách, hỏng đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện trong việc

Thông tư 33/2014/TT-NHNN

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 33/2014/TT-NHNN về trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 20 tháng 11

Bảng công thức Tích phân – Đạo hàm – Mũ

BẢNG CÔNG THỨC ĐẠO HÀM – NGUYÊN HÀM I. Các công thức tính đạo hàm

Bng cng thc Tch phn - o hm - M - Logarit

Bng cng thc Tch phn - o hm - M - Logarit

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang11/20/bang-cong-thuc-tich-phan-dao-ham-mu-logarit.pdf…

Cân bằng phương trình Hoá học bằng máy tính cầm tay

Cân bằng phương trình Hoá học bằng máy tính cầm tay

  • VỚI PHƯƠNG TRÌNH 5 CHẤT

– Để cân bàng được mình có một số quy tắc như sau các bạn cần nắm vững

– Đầu tiên các bạn viết …

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu giấy giới thiệu để đăng ký xe máy dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gửi đến công an các quận huyện để hoàn thành thủ tục đăng ký xe dành cho

Mẫu quyết định cử đi đào tạo

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu quyết định cử đi đào tạo được lập căn cứ vào nhu cầu cần thiết cũng như nguyện vọng của cá nhân và đề nghị của Trưởng phòng tổ chức nhân sự, quyết định cử

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 08 năm 2013.

 THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT

Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bảng công thức lượng giác dễ nhớ

Bảng công thức lượng giác dễ nhớ

/data/image/2014/11/20/Math.jpg

/data/image/2014/11/20/Math.jpg

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang11/20/bang-cong-thuc-luong-giac-de-nho.pdf…

Tổng hợp công thức Giải nhanh Vật lý 12

CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ 12

Tng hp cng thc Gii nhanh Vt l 12

Tng hp cng thc Gii nhanh Vt l 12

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang11/20/cong-thuc-vat-li-12-giai-nhanh-cuc-hay.pdf…

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ

Ngữ pháp hay gặp trong kỳ thi TOEIC

Countable nouns (people, animals, objects, plants, units of measurement) can be counted , used with the indefinite article and be plural .

• two men; a dog; cars

Uncountable nouns (substances, materials, abstract ideas, languages) cannot be counted, used with …