Tài liệu

Luyện giải bài tập Vật lý 12

LUYỆN GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 12-DAO ĐỘNG CƠ HỌC I. Dao động cơ :

1. Thế nào là dao động cơ:

Chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt, gọi là vị trí cân bằng.

2. Dao

Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014.

Biểu mẫu ban hành

Phương trình và bất phương trình Logarit trong đề thi Đại học

Phương trình và bất phương trình Logarit trong đề thi Đại học

Phng trnh v bt phng trnh Logarit trong  thi i hc

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Thang11/23/phuong-trinh-va-bat-phuong-trinh-logarit-trong-de-thi-dai-hoc.pdf…

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng được Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2013.

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

Cách giải bài tập toán phần hình học giải tích

Cách giải bài tập toán phần hình học giải tích PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
TỌA ĐỘ ĐIỂM – TỌA ĐỘ VÉCTƠ

Cch gii bi tp ton phn hnh hc gii tchCch gii bi tp ton phn hnh hc gii tch

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang11/23/cach-giai-toan-hinh-hoc-giai-tich.pdf…

Thông tư 64/2013/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2013.

THÔNG TƯ

Cách chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại

Cách chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại DẠNG 1: CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN (VÀ NGƯỢC LẠI)

Dạng này có các mẫu sau đây:

1. This

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2013.

NGHỊ ĐỊNH

QUY

Tổng hợp viết lại câu Tiếng Anh hay và khó dành cho học sinh giỏi lớp 12

Tổng hợp viết lại câu Tiếng Anh hay và khó dành cho học sinh giỏi lớp 12 Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence using the word given (The given words must not …

Thông tư 18/2014/TT-BXD

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 18/2014/TT-BXD sửa đổi  Thông tư 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà

Tổng hợp lý thuyết và bài tập về câu bị động

PASSIVE VOICE Exercise 1: Choose the best answer by circling the corresponding letter A, B, C, or D

1/ The manager insisted …………….me a position in the company.

A. for offering                 B. on offering              C. in offer               D. on offer…

Nghị đính số 63/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được ban hành ngày 26 tháng 06 năm 2014.

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH

Hệ thống kiến thức Sinh học dành cho thi Đại học

Hệ thống kiến thức Sinh học dành cho thi Đại học Chương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN

I. Khái niệm và cấu trúc của

800 Phrasal Verbs thông dụng

800 Phrasal Verbs thông dụng What are phrasal verbs?

1. A phrasal verb is a verb plus a preposition or adverb which creates a meaning different from the original verb.

Example:
I ran into my teacher at the movies last …

Sơ yếu lý lịch

Con đường tìm kiếm việc làm của bạn thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bạn trước đó. Bản Sơ yếu lý lịch chính là viên gạch đặt nền móng cho

Giấy giới thiệu chuyển trường

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường dành cho học sinh THPT, THCS, Tiểu học theo nguyện vọng của gia đình được Hiệu trưởng trường hiện tại viết giấy giới thiệu.

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính

Luật số: 58/2010/QH12

Download.com.vn xin giới thiệu Luật công chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01

Quyết định 2815/QĐ-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định 2815/QĐ-BTC năm 2014 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2014.

Thủ tục

Lý thuyết và bài tập Pharsal Verbs

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHRASAL VERBS MORE PHRASAL VERBS

A. SOME COMMON PHRASAL VERBS

PRACTICE

wake up – stand up – look after – sit down – give up – ring up – get on

I. Choose the correct

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được lập căn cứ vào Bộ luật dân sự và luật doanh nghiệp cũng như nhu cầu giữa bên mua và bên bán nhằm thỏa thuận việc chuyển nhượng