Tài liệu

41 chuyên đề luyện thi đại học vật lý 2013

Sau thời gian dài biên tập chỉnh sửa lại, hôm nay xin gửi tới thầy cô và các em học sinh bộ tài liệu của mình.

Bộ tài liệu được dày công biên soạn và đã được thử nghiệm kiểm …

Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE
XE: ……………… BIỂN SỐ: ………………

Theo đề nghị thu hồi đăng ký, biển …

Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày tháng năm

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO
VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP, BẢO LÃNH

(Ban …

Tài liệu tuyển dụng nhân viên

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

I- Xác định nhu cầu về nhân sự trong doanh nghiệp

1.Xác định đối tượng nhân viên doanh nghiệp cần:

Do không có thời gian và kỹ năng để tự làm hết tất cả mọi việc, …

13 đề thi học kì I môn Toán lớp 1 năm học 2010

13 đề thi Toán lớp 1 học kì I (2010 – 2011)

ĐỀ 1)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học 2010 – 2011
MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài 60 phút

ĐỀ BÀI


ĐỀ 2)

ĐỀ

30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010

Đề 1. Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1: (2 điểm)

– Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Viết tất cả các số có 2 chữ số …

14 bài toán hình học phẳng trong đề thi học sinh giỏi quốc gia từ 2000 đến 2010

Trong các đề thi chọn học sinh giỏi vòng quốc gia hàng năm, bài toán hình học phẳng được xem là bài toán cơ bản, bắt buộc. Để giải chúng, đòi hỏi người học nắm vững các kiến thức căn …

20 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 8

Một số chuyên đề trong tài liệu: Phân tích đa thức thành nhân tử, khai triển lũy thừa bậc n của một nhị thức, các bài toán chia hết giữa các số, các đa thức, chữ số tận cùng, định …

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9

40 đề thi Học sinh giỏi Toán 9 dùng cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh luyện tập trước kì thi học sinh giỏi

ĐỀ SỐ 1
Thời gian: 150 phút

Câu I. ( 4 điểm)

120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5

CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5

Bài số 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5
Trả lời:
Phân số đó là: 30/75…

Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2

ÔN TẬP HÈ

MÔN: TOÁN

Phần I: Trắc nghiệm, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm một số biết rằng lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi …

Mẫu giấy biên nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…………., Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:…………………

Số chứng …

Luật lưu trữ số 01/2011/QH13

LUẬT
LƯU TRỮ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật lưu trữ,

Chương

Bộ đề thi Olympic Toán tuổi thơ 2010

OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ 2010 – TIỂU HỌC

ĐỀ THI CÁ NHÂN

Thời gian làm bài: 30 phút

Từ câu 1 đến câu 15 chỉ viết đáp số. Câu 16 viết lời giải đầy đủ ở mặt sau Tờ trả …