Tài liệu

41 chuyên đề luyện thi đại học vật lý 2013

Sau thời gian dài biên tập chỉnh sửa lại, hôm nay xin gửi tới thầy cô và các em học sinh bộ tài liệu của mình. Bộ tài liệu được dày công biên soạn và đã được thử nghiệm kiểm

Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————- GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE XE: ……………… BIỂN SỐ: ……………… Theo đề nghị thu hồi đăng ký, biển

Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP, BẢO LÃNH (Ban

Tài liệu tuyển dụng nhân viên

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN I- Xác định nhu cầu về nhân sự trong doanh nghiệp 1.Xác định đối tượng nhân viên doanh nghiệp cần: Do không có thời gian và kỹ năng để tự làm hết tất cả mọi việc,

13 đề thi học kì I môn Toán lớp 1 năm học 2010

13 đề thi Toán lớp 1 học kì I (2010 – 2011) ĐỀ 1) ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Năm học 2010 – 2011 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài 60 phút ĐỀ BÀI ĐỀ 2) ĐỀ

30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010

Đề 1. Thời gian làm bài: 40 phút Bài 1: (2 điểm) – Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – Viết tất cả các số có 2 chữ số

14 bài toán hình học phẳng trong đề thi học sinh giỏi quốc gia từ 2000 đến 2010

Trong các đề thi chọn học sinh giỏi vòng quốc gia hàng năm, bài toán hình học phẳng được xem là bài toán cơ bản, bắt buộc. Để giải chúng, đòi hỏi người học nắm vững các kiến thức căn

20 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 8

Một số chuyên đề trong tài liệu: Phân tích đa thức thành nhân tử, khai triển lũy thừa bậc n của một nhị thức, các bài toán chia hết giữa các số, các đa thức, chữ số tận cùng, định

40 đề luyện thi học sinh giỏi Toán 9

40 đề thi Học sinh giỏi Toán 9 dùng cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh luyện tập trước kì thi học sinh giỏi ĐỀ SỐ 1 Thời gian: 150 phút Câu I. ( 4 điểm).

120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5

CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5 Bài số 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5 Trả lời: Phân số đó là: 30/75

Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2

ÔN TẬP HÈ MÔN: TOÁN Phần I: Trắc nghiệm, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1: Tìm một số biết rằng lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi

Mẫu giấy biên nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-***—— GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…………., Chúng tôi gồm: BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:………………… Số chứng

Luật lưu trữ số 01/2011/QH13

LUẬT LƯU TRỮ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật lưu trữ, Chương

Bộ đề thi Olympic Toán tuổi thơ 2010

OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ 2010 – TIỂU HỌC ĐỀ THI CÁ NHÂN Thời gian làm bài: 30 phút Từ câu 1 đến câu 15 chỉ viết đáp số. Câu 16 viết lời giải đầy đủ ở mặt sau Tờ trả