Tài liệu Học tập – Nghiên cứu

Sách ngữ pháp Tiếng Anh toàn tập

Ngữ pháp tiếng Anh  Mục lục  Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh ……………………………………………………………………………………………….. 7  1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:…………………………………………………………………….. 7  1.1 Subject (chủ ngữ):………………………………………………………………………………………………………… 7  1.2 Verb (động từ): ……………………………………………………………………………………………………………. 7  1.3 Complement (vị ngữ): …………………………………………………………………………………………………… 8  1.4 Modifier (trạng từ): ………………………………………………………………………………………………………. 8  2. Noun phrase (ngữ danh từ)……………………………………………………………………………………………… 8  2.1 Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun): ……………………………. 8  2.2 Cách dùng quán từ không xác định “a” và “an” ………………………………………………………………. 10  2.2.1 Dùng “an” với: ………………………………………………………………………………………………………… 10  2.2.2 Dùng “a” với: …………………………………………………………………………………………………. ………. 10  2.3 Cách dùng quán từ xác định “The” ………………………………………………………………………………… 10  2.3.1 Sau đây là một số trường hợp thông dụng dùng The theo quy tắc trên:…………………………… 11  2.3.2 Bảng sử dụng “the” và không sử dụng “the” trong một số trường hợp điển hình………………. 12  2.4 Cách sử dụng another và other. …………………………………………………………………………………….13  2.5 Cách sử dụng little, a little, few, a few……………………………………………………………………………. 14  2.6 Sở hữu cách ……………………………………………………………………………………………………………….14  3. Verb phrase (ngữ động từ) ……………………………………………………………………………………………. 15  3.1 Present tenses (các thời hiện tại)……………………………………………………………………………………16  3.1.1 Simple Present (thời hiện tại thường)…………………………………………………………………………. 16  3.1.2 Present Progressive (thời hiện tại tiếp diễn) …………………………………………………………………. 16  3.1.3 Present Perfect (thời hiện tại hoàn thành)……………………………………………………………………. 17  3.1.3.1 Cách dùng SINCE và FOR: …………………………………………………………………………………… 18  3.1.3.2 Cách dùng ALREADY và YET: ………………………………………………………………………………. 18  3.1.3.3 Thời hiện tại hoàn thành thường dược dùng với một số cụm từ chỉ thời gian như sau:….. 18  3.1.4 Present Perfect Progressive (thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn) ……………………………………. 19  3.2 Past tenses (các thời quá khứ)……………………………………………………………………………………..19  3.2.1 Simple Past (thời quá khứ thường): …………………………………………………………………………. 19  3.2.2 Past Progresseive (thời quá khứ tiếp diễn): ……………………………………………………………….. 20  3.2.3 Past Perfect (thời quá khứ hoàn thành): ……………………………………………………………………. 21  3.2.4 Past Perfect Progressive (thời quá khứ hoàn thành tiếp diễn): ………………………………………22  3.3 Future tenses (các thời tương lai) …………………………………………………………………………………22  3.3.1 Simple Future (thời tương lai thường): …………………………………………………………………….. 23  3.3.2 Near Future (tương lai gần): …………………………………………………………………………………… 23  3.3.3 Future Progressive (thời tương lai tiếp diễn): …………………………………………………………….. 23 

Một số bài tập động từ Tiếng Pháp

1. PRÉSENT DE L’INDICATIF – VERBES EN -ER Complétez avec la forme correcte Ils (chanter) _______ chantent une belle chanson. Est-ce que vous (acheter) _______ ce pantalon ? Tu (jouer) _______ très bien de la guitare ! Nous (écouter) _______

Câu hỏi và đáp án môn Quản trị học

Câu 1: Khái niệm quản trị? Vì sao nói quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Lấy một ví dụ thực tiễn để làm rõ. Câu 2: Nhà quản trị phân tích môi trường kinh

Từ vựng và câu đố Tiếng Anh Công nghệ thông tin

Tài liệu “Từ vựng và câu đố tiếng Anh chuyên ngành CNTT” có hình ảnh minh họa, giúp các bạn dễ dàng học từ vựng CNTT. Tài liệu khá hay dành cho sinh viên ngành CNTT để có thể bắt

Bài tập viết lại câu trong Tiếng Anh

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH A.Mối quan hệ giữa “ago-since-for” và thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. 1. We haven’t been to a concert for over a year. – The last time………………………………… 2. Your

Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh

Bài tập về câu gián tiếp * Chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang gián tiếp. 1. “ I went to see him yesterday”, she said. She said……………………………………………………………………………………………….……… 2. “ I don’t want to meet him again”, she

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A. HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ WINDOWS: Câu 1: Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì? a/ Secondary memory                        b/

239 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. Câu 001: Theo quan điểm mậu dịch tự do của Adam Smith thì: a) Mua bán giữa các quốc gia sẽ

Đề thi môn tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo

ĐỀ THI MÔN TÂM LÝ VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1: Tình huống ứng xử: Đây là tình huống của trưởng nhóm PR của một công ty truyền thông. Hôm nay nhóm cô

Đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết thống kê

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Đề số 3: Câu 1: Một xí nghiệp tư nhân sản xuất bánh kẹo có 3 tổ công nhân Tổ 1 có 10 người, năng suất lao động trung bình mỗi

Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ HỌC Câu 1. Kinh tế học có thể định nghĩa là một môn khoa học nhằm giải thích: a. Tất cả các hành vi của con người b. Sự lựa chọn trong bối

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Nền kinh tế đất nước từ sau đổi mới đã phát

Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH 1. Lý do chọn đề tài Đậu xanh [Vigna radiata (L.) Wilczek] là một trong ba cây đậu

Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương địa phương

LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG (GLYCINE MAX (L.) MERRILL) ĐỊA PHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Đậu tương là loại cây trồng chiến lược của

Nghiên cứu mật độ xương ở bệnh nhân nữ Basedow bằng máy hấp thụ tia X năng lượng kép

LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MẬT ĐỘ XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NỮ BASEDOW BẰNG MÁY HẤP THỤ TIA X NĂNG LƯỢNG KÉP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ Bệnh Basedow (còn gọi là

Tỷ giá hối đoái thực và cán cân thương mại của Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ĐỀ TÀI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM 1. Vấn đề nghiên cứu Mức tỷ giá hiện nay có phù hợp đối với nền kinh tế Việt

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 12 từ năm 1999

ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ CHÍNH THỨC Download tài liệu để xem thêm chi tiết Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/31/Tuyen-tap-de-thi-HSG-Tinh-Toan12-1999-2011-NA.pdf

Dạy bé làm phép cộng trừ đơn giản

DẠY BÉ LÀM PHÉP CỘNG TRỪ ĐƠN GIẢN Câu hỏi 1: Bé hãy đếm các hình sau, cho biết có bao nhiêu chiếc bánh? Bức tranh nào chỉ ra số lượng bánh tăng lên 1 chiếc? Câu hỏi 2: Bé

Dạy bé phân biệt cao thấp

DẠY BÉ PHÂN BIỆT CAO THẤP Câu hỏi 1: Bé xem hình hai giá sách dưới đây và chỉ ra giá sách nào cao hơn? A. Giá sách A B. Giá sách B Câu hỏi 2: Cây dừa nào thấp

Dạy bé phân biệt màu sắc

Tập cho bé phân biệt màu sắc bằng các hoạt động thường ngày và luyện tập với các bài tập dưới đây, chắc chắn, bé nhà bạn sẽ tiến bộ hơn rất nhiều. DẠY BÉ PHÂN BIỆT MÀU SẮC Câu