Tài liệu Biểu mẫu

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng cầm cố tài sản được ban hành kèm theo Quyết định 123/2005/QĐ-UBND ra ngày 15 tháng 07 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI

Đơn xin phép nghỉ học

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin phép nghỉ học của cha mẹ học sinh, sinh viên gửi lên Ban giám hiệu nhà trường vì lí do nào đó mà sinh viên đó phải xin nghỉ học.

CỘNG HÒA XÃ

Mẫu số 06/SBH: Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Quyết định 3636/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 06 năm 2008 về việc Ban hành quy định cấp, quản lý và sử

Mẫu đơn xin khiếu nại (có hướng dẫn)

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin khiếu nại được ban hành kèm theo Thông tư số 1118/TT- TTNN ngày 20 tháng 7 năm 1996 của Tổng Thanh tra Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết

Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Sổ chi tiết doanh thu (các khoản thu do bán hàng) được ban hành kèm theo Quyết định số: 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính.

SỔ CHI TIẾT DOANH THU (CÁC KHOẢN …

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh được căn cứ vào pháp lệnh hợp đồng kinh kế và các văn bản của UBND cấp tỉnh hoặc ngành chủ quản.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Báo cáo tổng kết công tác năm

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm cũ và phương hướng hoạt động, nhiệm vụ công tác trong năm tới được đề xuất và thực hiện.

 BÁO CÁO

Tổng kết công tác năm ….

Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm học 20… – 20… với nội dung bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu, trách nhiệm của chính quyền công đoàn và cán bộ công chức được

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ là sổ kế toán dùng để theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh và giá thành sản phẩm trong kỳ để làm căn cứ tính chi phí sản xuất

Giấy đề nghị tăng lương

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy đề nghị tăng lương nhằm mục đích đề nghị Ban giám đốc doanh nghiệp xem xét tăng lương cho cán bộ nhân viên dựa vào những thỏa thuận công việc, đề xuất của các

Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin bảo lĩnh cho bị can đang bị giam giữ được áp dụng biện pháp tại ngoại dựa vào quy định quyền bảo lãnh trong Bộ luật hình sự.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC.

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

Tháng…………….năm…………..

Số:…………………..

Bng thanh ton tin lm thm gi

Tổng số tiền (viết bằng …

Biểu mẫu Biên lai thu tiền

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp… đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp

Bảng mô tả công việc nhân viên Thủ kho

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bảng mô tả công việc thủ kho bao gồm các công việc và giới hạn của bạn trong khi chịu trách nhiệm nhập xuất hàng hóa theo đúng quy định của doanh nghiệp.

BẢNG MÔ

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) được Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Quý ……….. năm …

Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số 17/TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu Báo cáo kết quả tập sự

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Báo cáo kết quả tập sự dành cho viên chức đã hoàn thành việc tập sự tại đơn vị nào đó, hãy nêu rõ năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời

Mẫu hợp đồng thầu phụ

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng thầu phụ là hợp đồng với nhà thầu thực hiện một phần công việc của gói thầu trên cơ sở thoả thuận hoặc hợp đồng được ký với nhà thầu chính.

HỢP ĐỒNG

Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

[01]

Đơn xin đi học trong nước

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin đi học trong nước theo diện tập trung hoặc không tập trung đối với cá nhân được công tác tài trường nào đó nhằm nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn của