Tài liệu Biểu mẫu

Bảng tính lương

Download.com.vn xin giới thiệu Bảng tính lương với đầy đủ các khoản lương, thưởng, phụ cấp, hệ số tính lương cho từng người khi thực hiện tính lương cuối tháng cho cán bộ, công nhân viên trong công ty.

BẢNG …

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Báo cáo tình hình và kết quả học tập được viết để gửi cấp trên của bạn sau thời gian được cử đi học tập, nghiên cứu, công tác xa.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ …

Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa của doanh nghiệp hoặc chủ hàng giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gởi các mặt hàng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI

Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ là mẫu văn bản ủy quyền giao nhận chứng từ, bao gồm những nội dung: thông tin về bên ủy quyền, thông tin về bên nhận ủy quyền,

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Download.com.vn xin giới thiệu Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại được ban hành theo Quyết định số: 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính.

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI

Số…………….

Ngày……tháng……..năm………

Loại chứng …

Mẫu giấy bảo lãnh

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy bảo lãnh dùng cho công dân Việt Nam hoặc đại điện Hội đoàn của người Việt Nam bảo lãnh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Mẫu CV chi tiết cho người mới ra trường

Tính cách:

Cởi mở, thân thiện, vui vẻ với mọi người, nhiệt tình, chịu khó,…

Sở thích:

Thích nghe nhạc, thích xem phim, thích đi Shoping – du lịch, thích chơi một số môn thể thao: cầu lông, bơi, đá …

Mẫu hợp đồng thuê trang phục

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng thuê trang phục về việc phục vụ văn nghệ cho hội thi “Chúng em múa hát dân ca” của những cá nhân thực hiện theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp

Bảng mô tả công việc của Kế toán trưởng

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu mô tả công việc kế toán trưởng trong một doanh nghiệp với quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm trong công việc thực tế phải làm những gì và làm như thế nào để phù

Quy trình hoach định nhân sự

Hoạch định nhân sự là quá trình xem xét một cách có hệ thống các nhu cầu về nguồn nhân lực để vạch ra kế hoạch làm thế nào để đảm bảo mục tiêu “đúng người, đúng việc, đúng nó,

Bảng mô tả công việc Trưởng phòng Nhân sự

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu mô tả công việc trưởng phòng nhân sự trong một doanh nghiệp với quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm trong công việc thực tế phải làm những gì và làm như thế nào để

Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản để chuẩn bị cho mọi thủ tục được hoàn thiện trước kỳ nghỉ dài để chăm sóc cho bé.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc

Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B 01b – DN)

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ được Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng tóm

Mẫu Quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm

Tờ khai đăng ký khai tử

Dowwnload.com.vn xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc

Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài theo luật hôn nhân và gia đình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Báo cáo kết quả thử việc sau thời gian tập sự ở công ty, bạn phải hoàn thành bản báo cáo gửi lên ban lãnh đạo công ty về kết quả hoàn thành công việc

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng – Mẫu số 21b/XN

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số 21b/XN-TNCN: Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Mẫu số S02c1–DNN: Sổ cái dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

 SỔ CÁI

(dùng cho

Bảng kê chứng từ thanh toán

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán được ban hành kèm theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC ra ngày 02 tháng 10 năm 2012.

Bộ (Sở):……..

Đơn vị:……..

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Nguồn kinh phí:………………………….…