Tài liệu Biểu mẫu

Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn là văn bản ghi nhận một số nội dung trong đại hội công đoàn cơ sở nêu rõ kết quả hoạt động trong thời gian qua và vạch

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế gửi lên phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi quản lý trực tiếp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Chỉ kê khai những

Quyết định về việc điều động cán bộ

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu quyết định về việc điều động cán bộ đến công tác, làm việc tại đơn vị mới do yêu cầu công việc hoặc dựa vào đề nghị trực tiếp của nhân viên, được thủ trưởng

Báo cáo công nợ phải trả

Download.com.vn xin giới thiệu Báo cáo công nợ phải trả được ban hành theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính.

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Năm………………..

Bo co cng n phi tr

Lập, ngày ……. tháng …… năm ……

Download văn

Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu công văn giải thể doanh nghiệp được thông báo đến chi cục thuế – nơi quản lý trực tiếp đơn vị để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp.

Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước

Download.com.vn xin giới thiệu Hợp đồng gia công đặt hàng là giấy tờ chứng thực cho việc thỏa thuận, ký kết giữa Bên đặt hàng và Bên sản xuất gia công về một hàng hóa nào đó.

CỘNG HÒA XÃ

Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm (Tiếng Anh)

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin việc bằng tiếng Anh được sử dụng phổ biến cho các bạn khi đi xin việc để hoàn thiện bộ hồ sơ cá nhân của mình.

APPLICATION LETTER

××× Nguyen Trai St.,
Dist …

Mẫu Hợp đồng mượn nhà (tài sản)

Download.com.vn xin giới thiệu Hợp đồng mượn tài sản (nhà) sau khi hai bên thỏa thuận và ký hợp đồng này để thực hiện việc mượn nhà với một số điều kiện cụ thể.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án được ban hành kèm theo công văn số 99/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng ngày 17 tháng 01 năm 2008.

Kính gửi: – Các Bộ, Cơ quan ngang …

Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

Download.com.vn xin giới thiệu Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động được ban hành kèm theo Quy chế sử dụng Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại Quyết định số:….QĐ-LĐTBXH ngày…. tháng…. năm.…

Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công

Download.com.vn xin giới thiệu Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình được căn cứ theo Luật xây dựng và nhu cầu năng lực của các bên tham gia dự án.

CỘNG

Đơn xin nâng lương trước thời hạn

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin nâng lương trước thời hạn được trình lên cấp trên, thủ trưởng đơn vị để xem xét giải quyết tăng lương trước thời hạn khi đạt được thành tích nào đó.

CỘNG HÒA

Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự  để đảm bảo người có trách nhiệm bảo lãnh hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tổn thất do người lao động mang lại cho công

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Download.com.vn xin giới thiệu Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình được lập căn cứ trên Luật xây dựng và các nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Mẫu D01-TS: Đơn đề nghị đổi thẻ BHYT

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số D01-TS: Đơn đề nghị được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh

Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy thanh toán tạm ứng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi

Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài

Thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính khác quận/huyện, tỉnh/thành phố do người đại diện pháp luật

Quy định chế độ công tác, công tác phí

Download.com.vn xin giới thiệu Quy định chế độ công tác, công tác phí dành cho cán bộ, công nhân viên áp dụng cho các trường hợp đi công tác ngoại tỉnh và đi công tác nước ngoài bao gồm các

Quyết định bổ nhiệm

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Quyết định bổ nhiệm chức vụ cảu Giám đốc công ty, doanh nghiệp đối với nhân viên đạt được thành tích, nhiệm vụ hoặc thực thi nhiệm vụ mới.

…………….., ngày ……. tháng ……. năm