Tài liệu Biểu mẫu

Đơn xin thực tập

Bạn đang muốn xin thực tập tại doanh nghiệp, công ty nào đó để chuẩn bị cho đề án nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của mình. Download.com.vn giới thiệu tới bạn đọc mẫu Đơn xin thực tập để bạn 

Thông tin ứng viên dự tuyển

Để viết một lá đơn xin việc khiến nhà tuyển dụng thấy được sự chuyên nghiệp cũng như những khả năng kinh nghiệm của bạn, thì việc bạn viết một lá đơn xin việc trên đó trình bày đầy đủ

Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Phiếu đề nghị mượn hồ sơ được thực hiện theo đúng quy trình quản lý hồ sơ của đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu. Sau khi làm đơn đề nghị, đơn vị cung

Sơ yếu lý lịch

Con đường tìm kiếm việc làm của bạn thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bạn trước đó. Bản Sơ yếu lý lịch chính là viên gạch đặt nền móng cho

Giấy giới thiệu chuyển trường

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường dành cho học sinh THPT, THCS, Tiểu học theo nguyện vọng của gia đình được Hiệu trưởng trường hiện tại viết giấy giới thiệu.

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được lập căn cứ vào Bộ luật dân sự và luật doanh nghiệp cũng như nhu cầu giữa bên mua và bên bán nhằm thỏa thuận việc chuyển nhượng

Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dùng cho cá nhân

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dùng cho cá nhân  dựa trên  Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí

Download.com.vn xin giới thiệu Tờ khai thu nộp phí, lệ phí dùng  cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước được Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài

Mẫu Quyết định của Công ty cổ phần

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi giấy phép kinh

Bảng mô tả công việc nhân viên nhân sự

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu mô tả công việc vị trí nhân viên nhân sự trong một doanh nghiệp với quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm trong công việc thực tế phải làm những gì và làm như thế

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình xây dựng giữa chủ đầu tư và đơn vị khảo sát với một số điều khoản được quy định trong hợp đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI

Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng ban hành theo  Quyết định số: số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: …………………………..…

Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Download.com.vn xin giới thiệu văn bản số 1066/BXD-KTXD về việc công bố mẫu hợp đồng tư vấn  giám sát thi công xây dựng công trình.

Tải Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Kính

Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của

Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Download.com.vn xin giới thiệu Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà

Mẫu bảng đánh giá kết quả thử việc

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu bảng đánh giá kết quả thử việc được thực hiện dành cho ứng viên tổng kết sau một quá trình làm việc ở công ty.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC

Họ và tên …

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT trong trường hợp bị mất, rách, hỏng đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện trong việc

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu giấy giới thiệu để đăng ký xe máy dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gửi đến công an các quận huyện để hoàn thành thủ tục đăng ký xe dành cho

Mẫu quyết định cử đi đào tạo

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu quyết định cử đi đào tạo được lập căn cứ vào nhu cầu cần thiết cũng như nguyện vọng của cá nhân và đề nghị của Trưởng phòng tổ chức nhân sự, quyết định cử

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ