12:07 sáng - Thứ Ba 30 Tháng Năm, 2017

Chuyên mục: Linux Phần mềm doanh nghiệp Subscribe to Linux Phần mềm doanh nghiệp

Spicebird for Linux

Nếu bạn cần một phần mềm để quản lý dự án, về kế hoạch công việc thì Spicebird sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn, vì đây là một nền tảng mã nguồn mở mạnh mẽ cho...

OpenProj for Linux

Kể cả doanh nghiệp được chuẩn bị chu đáo nhất cũng có thể sa lầy hoặc tàn lụi nếu không chú ý đến những chi tiết nhỏ. Tuy nhiên quản lý tất cả các mặt của một dự án là một công...