Linux Hỗ trợ Mobile

Greenpois0n for Linux

Greenpois0n là một trong những bộ công cụ giúp jailbreak có hiệu quả rất cao dành cho các thiết bị iDevices của Apple, công cụ này được phát hành bởi Chronic Dev Team, mà p0sixninja là một trong những …

WhisperCore for Linux

WhisperCore là nền tảng bảo mật Android, cung cấp những tính năng bảo mật và quản lý cần thiết cho thiết bị cầm tay.

Whispercore

Tính năng:

Mã hóa toàn bộ dữ liệu trong điện thoại: WhisperCore cung cấp tính …