11:21 chiều - Thứ Năm 25 Tháng Năm, 2017

Cyberfox Web Browser

Cyberfox Web Browser là trình duyệt web phổ biến dựa trên mã nguồn Mozilla Firefox, đi kèm với Visual Studio bằng cách sử dụng Windows 8 SDK. Đây là một trong những trình duyệt web được tối ưu hóa cho hệ thống Windows 64 bit.

Cyperfox

Tính năng chính:

  • Trình duyệt web x64 bit
  • Được hỗ trợ bởi mã nguồn Mozilla
  • Đi kèm với Visual Studios 2012
  • Sử dụng Windows 8 SDK thay cho Vista SDK
  • Hỗ trợ bởi Help Of Intel C ++ Compiler

Bé Ngoan

Link download : https://8pecxstudios.com/?ddownload=207