Cyberfox Web Browser

Cyberfox Web Browser là trình duyệt web phổ biến dựa trên mã nguồn Mozilla Firefox, đi kèm với Visual Studio bằng cách sử dụng Windows 8 SDK. Đây là một trong những trình duyệt web được tối ưu hóa cho hệ thống Windows 64 bit.

Cyperfox

Tính năng chính:

  • Trình duyệt web x64 bit
  • Được hỗ trợ bởi mã nguồn Mozilla
  • Đi kèm với Visual Studios 2012
  • Sử dụng Windows 8 SDK thay cho Vista SDK
  • Hỗ trợ bởi Help Of Intel C ++ Compiler

Bé Ngoan

Link download : https://8pecxstudios.com/?ddownload=207

Trả lời