CrystalMark 2004R3

CrystalMark là công cụ benchmark kiểm tra phần cứng CPU, memory, HDD, video card của bạn, lưu kết quả với dạng file text hoặc HTML.

Link download : http://crystalmark.info/download/archive/CrystalMark/CrystalMark2004R3.zip

Trả lời