CrystalCPUID

CrystalCPUID là ứng dụng hữu ích chỉ ra mọi thông tin chi tiết về bộ xử lý, chipset, bios và cache. Nó chứa một đồn hồ kiểm tra thời gian thực và chức năng thay đổi số nhân và điện áp trên hệ thống với bộ xử lý AMD K7/K8.

Chương trình có một số đặc điểm chính sau:

 • Hỗ trợ AMD64/EM64T.
 • Intel SpeedStep Control.
 • AMD K6/K7/K8/GeodeLX Multiplier/Voltage Control.
 • VIA CyrixIII/C3 Multiplier Control.
 • Multiplier Management.
 • MSR Editor/MSR Walker.
 • Clock, Cache, System Clock, Multiplier.
 • CPUID.
 • Process Rule.
 • Code Name.
 • Đa vi xử lí.
 • Danh sách hỗ trợ các PCI.
 • Hiển thị hông tin về Chipset/VGA và thông tin về BIOS.
 • Thay đổi Font.
 • Thay đổi Wallpaper.

Link download : http://download1.rada.vn/data/Soft/2014/06/21/CrystalCPUID415.zip

Trả lời