CRW Repair

CRW Repair là một chương trình phục hồi dữ liệu cho ảnh Canon RAW (.CRW). Nó được thiết kế để phục hồi các tập tin CRW (tập tin .crw) bị hỏng hoặc bị lỗi. Các tập tin được phục hồi sau đó có thể được lưu lại như một tập tin CRW bình thường.

CRW Repair l mt chng trnh phc hi d liu cho nh Canon RAW

Sử dụng CRW Repair rất đơn giản

  • Chọn file CRW mà bạn muốn sửa chữa hoặc mở.
  • CRW Repair sẽ kiểm tra và sửa chữa kích thước của file CRW.
  • Bản xem trước của tập tin được sửa chữa sẽ hiển thị trong cửa sổ xem trước.
  • Nhấn “Save” để lưu lại file CRW đã được sửa.

Loại tập tin CRW chủ yếu được sử dụng khi có yêu cầu xử lý các bức ảnh. Định dạng RAW có cấu trúc về cơ bản là tương tự như định dạng TIFF, tuy nhiên định dạng RAW cung cấp cho người dùng tùy chọn tối đa có thể thao tác như sự phơi sáng hoặc cân bằng trắng.

Một nguồn chính của việc CRW bị sai lệch có thể do sự thay đổi kích thước tập tin. Tập tin CRW có cấu trức rất phức tạp và thậm chí dù chỉ một thay đổi nhỏ có thể làm cho tập tin này không thể truy cập được. CRW Repair kiểm tra kích thước của tập tin để đảm bảo nó là chính xác.

Máy ảnh Canon cũng thường được lưu trữ một hình ảnh JPEG cùng với hình ảnh RAW bên trong các tập tin CRW. Điều này cho phép người dùng nhanh chóng truy cập đến tập tin JPEG, CRW Repair cũng cung cấp cho bạn khả năng đrr truy caaoj và trích xuất các ảnh JPEG.

Lê Tuyết

Link download : http://download.eu1.cloud.getdata.com/CRWRepair.exe

Trả lời