CornerClick for Mac

CornerClick for Mac cho phép người dùng chỉ định các thao tác cho mỗi góc trên màn hình Mac OS X của mình.

Các góc trên màn hình sẽ hoạt động như các nút cố định, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ thao tác mong muốn nào bằng cách click vào góc màn hình.

Thao tác nhấn chuột trái và phải có cùng bộ điều chỉnh.

Người dùng có thể sử dụng chức năng cuộn của chuột để chọn một trong những thao tác đã được chỉ định cho các góc.

Minh Lộc

Link download : http://greg.vario.us/cornerclick/download.text

Trả lời