CopyTrans TuneSwift

Bạn muốn sao lưu toàn bộ thư viện iTunes bao gồm cả iPod Touch, iPad và iPhone, chuyển thư viện iTunes từ  một ổ đĩa cứng hay khôi phục lại từ bản sao trước đó? Với sự giúp đỡ của CopyTrans TuneSwift bạn có thể dễ dàng sao lưu và khôi phục lại thư viện nhạc của mình dễ dàng hơn.

CopyTrans TuneSwift

Di chuyển thư viện iTunes sang một máy tính mới

– Các dữ liệu được di chuyển: nhạc, video, ứng dụng, sách, tác phầm nghệ thuật, tất cả các danh sách nhạc.

– Sao chép iTunes từ Windows XP hoặc Vista vào Windows 7.

– Chuyển thư viện iTunes từ 32 bit sang 64 bit.

– Di chuyển iTunes sang một ổ đĩa gắn bên ngoài, hoặc thư mục bất kỳ trên máy tính của bạn.

Di chuyển iTunes từ PC sang Mac

– Sao chép toàn bộ thư viện iTunes từ Windows sang Mac.

– Di chuyển thư viện iTunes từ Windows sang Mac.

Sao lưu đầy đủ thư viện iTunes

– Sap lưu iTunes media vào một ổ đĩa cứng gắn ngoài hoặc một ổ đĩa flash usb.

– Lưu thư viện iTunes vừa hoàn thành vào một kho lưu trữ sao lưu dự phòng.

– Cập nhật các bản sao lưu với những thay đổi mới nhất từ thư viện iTunes.

Khôi phục iTunes vào PC hoặc Mac, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào

– Nhập các thư viện iTunes từ một ổ cứng bên ngoài với một máy tính mới.

– IPhone, iPod của bạn và iPad được coi như thư viện iTunes gốc, không có nguy cơ “Delete Sync” thông qua iTunes.

– Sử dụng thư viện iTunes Windows XP trên máy Windows 7 64bit.

Tổng hợp

Link download : http://www.copytrans.net/bin/CopyTransTuneSwiftv1.694.zip

Trả lời