CopyIt

CopyIt có thể loại bỏ hoặc thêm chống copy vào bất kì ứng dụng nào để bạn có thể gửi nó tới bạn bè hoặc copy nó sang thẻ nhớ.

 CopyIt

Các tính năng chính của CopyIt:

  • Loại bỏ hoặc thêm bảo vệ chống copy ở bất kì ứng dụng nào
  • Giao diện trực quan và rất dễ sử dụng
  • Hoạt động với tất cả các thiết bị Palm, bao gồm Zire, Tungsten, Treo, và Sony Clie
  • Yêu cầu: Hoạt động với tất cả các thiết bị Palm, bao gồm Zire, Tungsten, Treo, và Sony Clie

Link download : http://www.jsjsoftware.com/downloads/CopyIt.prc

Trả lời