Control Center Professional

Control Center Professional không đơn thuần là ghi lại các thao tác cơ bản (chính) của chuột và bàn phím mà còn ghi lại từng hoạt động nhỏ. Ví dụ như khi bạn di chuột, chương trình sẽ lưu lại toàn bộ tọa độ mà chuột di đến và thực hiện lại không khác gì khi bạn làm. Hay khi bạn kéo và thả (Drag Drop), chương trình sẽ thực hiện toàn bộ đường di chuột mà bạn thực hiện (rất thích hợp với công việc vẽ hình), …

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ chức năng Edit, cho phép bạn soạn thảo công việc như 1 văn bản bình thường, mỗi dòng tương ứng với 1 công việc chương trình sẽ thực hiện. Ví dụ khi bạn ghi thiếu 1 động tác, bạn không thể xóa toàn bộ và ghi lại từ đầu, thế quá mất thời gian. Bạn chỉ việc Chọn Edit Edit. Chương trình sẽ đọc danh sách công việc cũ và đưa vào chình soạn thảo, bạn chỉ việc tìm đến dòng thiếu và thêm vào. Rất tiện lợi!

Các cập nhật mới cho phiên bản 1.0.5:

  • Cải thiện chức năng Record, cho phép ghi từng cử chỉ, hoạt động của chuột và bàn phím… 
  • Thêm chức năng Edit, cho phép soạn thảo công việc thực hiện như 1 văn bản Text. 
  • Cải thiện, cập nhật lỗi khi bắt đầu vòng lặp và kết thúc của phiên bản trước. 
  • Cải thiện chức năng LoadSave

Hỗ trợ kĩ thuật:

  • Các phím tắt (HotKey): Ctrl + Alt + o: bắt đầu/kết thúc thực hiện công việc. 
  • Ctrl + F12: kết thúc ghi. 
  • Mở trình soạn thảo Edit: chọn Edit Edit
  • Xem file Help: Help Help
  • Cập nhật nhanh(Quick Update): Help Quick Update
  • Thông tin chương trình: Help About.

Tổng hợp

Link download : http://fs.getpedia.net/data/2014/11/04/C2ProSetup.zip

Trả lời