Comodo Dragon

Google Chrome mặc dù được đánh giá rất cao nhưng có nhược điểm là đôi lúc duyệt web chậm hơn so với các trình duyệt khác. Tuy nhiên giờ đây bạn có thể thưởng thức một trình duyệt được thiết kế trên nền tảng Chromium, an toàn cho người dùng hơn phiên bản gốc của Google Chrome. Mã nguồn được phát triển bởi hãng phần mềm bảo mật Comodo nổi tiếng.

Comodo Dragon

Bởi vì Comodo Dragon được quyết định thiết kế dựa trên cùng một mã với trình duyệt Chrome, thì coi như cũng có những đặc tính nổi bật của Google Chrome cộng với một số tính năng riêng của Comodo. Điều này sẽ gia tăng tính bảo mật cho trình duyệt, cho phép duyệt web site an toàn.

Một số tính năng chính:

  • Nâng cấp mức độ bảo mật trên Chromium
  • Nhận dạng chứng chỉ SSL dễ dàng
  • Mức độ ổn định cao hơn
  • Ít tốn bộ nhớ hơn
  • Hỗ trợ chế độ Incognito Mode không lưu lại cookie
  • Chuyển đổi qua lại dễ dàng giữa trình duyệt của mình và trình duyệt Dragon

Cấu hình yêu cầu

  • RAM: 128 MB
  • Ổ cứng trống: 40 MB

Tổng hợp

Link download : http://downloads.comodo.com/dragon/DragonSetup.exe

Trả lời