ClickyMouse

ClickyMouse là một ứng dụng hữu ích được thiết kế để cho phép bạn gán các tổ hợp macro cho những thao tác chuột khác nhau và thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại một cách nhanh chóng.

Nhờ ngôn ngữ macro được tích hợp (chứa hơn 150 lệnh) mà ClickyMouse cho phép một người dùng bất kỳ thực hiện một loạt tác vụ như: chèn văn bản, chèn thời gian và ngày, thao tác tập tin, thao tác clipboard, upload và download file qua giao thức FTP, gửi tổ hợp phím và click chuột, vv.

ClickyMouse

Các tính năng chính:

 • Giao diện người dùng dễ sử dụng, các bản macro được sắp xếp theo nhóm để điều hướng và quản lý đơn giản hơn. Các thuộc tính macro sẽ hiển thị trong các cửa sổ được gắn thẻ để dễ dàng sửa đổi.
 • Chỉnh sửa macro đơn giản mà không cần phải biết cú pháp ngôn ngữ macro. Mỗi lệnh và thông số của nó sẽ được chỉnh sửa trong cửa sổ riêng.
 • Tích hợp công cụ gỡ lỗi và chỉnh sửa macro giàu tính năng.
 • Dễ dàng gỡ lỗi các bản macro và xem giá trị thay đổi.
 • Tập tin macro sẽ được mã hóa, vì vậy không thể xem nội dung của nó trong các chương trình hoặc công cụ xem file khác.
 • Các bản macro được cài đặt mật khẩu bảo vệ để chỉ người dùng có thẩm quyền mới có thể xem, chạy và chỉnh sửa chúng.
 • Chia sẻ các bản macro qua mạng LAN để tất cả nhân viên có quyền truy cập cùng bản macro giống nhau.
 • Tạo một file cho FreeMacroPlayer – đây là một môi trường cho phép người dùng kích hoạt và phát các bản macro tương tự như trong Macro ToolsWorks.
 • Thực hiện nhiều lệnh như: thiết lập máy in mặc định, tắt máy tính, cài đặt thời gian cho hệ thống, dọn dẹp Recycle Bin, kích hoạt/vô hiệu hóa hình nền máy tính, vv.
 • Liệt kê các tiến trình đang chạy, bỏ qua những tiến trình không cần thiết.
 • Đọc và ghi dữ liệu từ/sang registry, tạo phím registry mới, xóa dữ liệu registry, vv.
 • Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các bản macro hay nhóm macro.
 • Sao chép dữ liệu sang clipboard, dọn dẹp clipboard, dán dữ liệu từ clipboard, lưu lại nội dung trong clipboard sang file.
 • Cung cấp các lệnh FTP để download, upload, xóa, vv tập tin.
 • Hỗ trợ email POP3, gửi email bằng cách sử dụng SMTP hoặc sử dụng ứng dụng email mặc định được cài đặt.
 • In file.
 • Tạo file lưu trữ ZIP và gói tự thực thi.
 • Di chuyển, sao chép hoặc xóa file và thư mục.
 • Gửi tổ hợp phím và click chuột.
 • Tìm kiếm hình ảnh trên màn hình.
 • Sử dụng các biến thể để viết nhiều bản macro phức tạp hơn.
 • Thực thi các chương trình khác, chạy các lệnh menu ngữ cảnh, chạy macro trong tập tin macro bên ngoài.

Bé Ngoan

Link download : http://www.macrotoolworks.com/downloads/cmouse_free.exe

Trả lời