CleanDisk

Trong máy tính của bạn có rất nhiều tệp tin không cần thiết, ví dụ như file rác, tệp tin tạm thời, tệp log, tệp cache, lưu trữ quá nhiều tệp tin dạng này sẽ làm quá tải hệ thống, dẫn đến giảm hiệu suất và tốc độ làm việc của máy tính. Khi đó người dùng sẽ cần đến một công cụ giúp họ dọn dẹp hệ thống, giúp tăng dung lượng trống trong ổ cứng. CleanDisk chính là một công cụ như vậy.

Chương trình này có một giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Hiển thị trong cửa sổ làm việc là những danh sách liệt kê đơn giản và các hộp để đánh dấu lựa chọn.

Bạn có thể thiết lập một thao tác quét máy trong CleanDisk vô cùng đơn giản. Trong số những lựa chọn quét chương trình đưa ra, bạn có thể đánh dấu vào những ô đại diện cho các ổ đĩa hoặc tệp trên hệ thống mà bạn muốn kiểm tra cũng như có thể chỉ định đường dẫn đến thư mục/tệp tin muốn quét.

CleanDisk

Bên cạnh những preset quét có sẵn của chương trình, người dùng hoàn toàn có thể tự tạo một preset quét và lưu lại để sử dụng trong tương lai. Bạn chỉ cần hoàn thành một hộp thoại với hai câu hỏi để tạo một preset mới.

Sau khi đã chọn những khu vực mong muốn, người dùng chỉ cần nhấn nút để bắt đầu thao tác quét hệ thống. Khi hoàn thành quá trình quét, CleanDisk sẽ trả về một danh sách những tệp tin đáp ứng đúng điều kiện ban đầu của người dùng. Bạn có thể chọn tệp tin và chọn thao tác xử lý tương ứng: có thể xóa tệp, tái sử dụng, di chuyển hoặc xem nội dung file.

Đặc biệt, nếu như trước đây người dùng chỉ có thể sử dụng CleanDisk miễn phí trong vòng 30 ngày thì phiên bản mới này cho phép bạn có thể sử dụng chương trình miễn phí không thời hạn với điều kiện chỉ sử dụng CleanDisk cho mục đích phi thương mại.

CleanDisk

Một số mẫu preset tìm kiếm file trong CleanDisk:

 • Backup files: tệp sao lưu.
 • Log files: tệp nhật ký.
 • Temporary files: tệp tin tạm thời.
 • Temporary directories: thư mục tạm thời.
 • Empty directories: thư mục trống.
 • Zero sized files: tệp tin có dung lượng bằng 0 byte.
 • Broken shell links: liên kết hỏng.
 • Potential junk files: tệp tin rác.
 • Files not accessed for 1 year: tệp tin không truy cập trong vòng 1 năm.
 • Windows recent files list: danh sách tệp tin xem gần đây trong Windows.
 • Windows temporary files: tệp tin tạm thời trong Windows.
 • Visual C++ cleanup: dọn dẹp Visual C++.
 • Borland C++ cleanup: dọn dẹp Borland C++.
 • Internet Explorer cache files: file cache của Internet Explorer.
 • Internet Explorer cookies: cookie của Internet Explorer.
 • Internet Explorer history: lịch sử sử dụng Internet Explorer.
 • Mozilla Firefox cache: bộ nhớ cache Firefox.
 • Google Chrome cache: bộ nhớ cache Chrome.
 • Opera cache: bộ nhớ cache Opera.

Thùy Vân

Link download : http://www.fmjsoft.com/download/cdisk32.zip

Trả lời