Chrome Remote Desktop

Chrome Remote Desktop là bộ cài đặt đầu tiên với chức năng cho phép người sử dụng truy cập từ xa vào máy tính khác thông qua trình duyệt Chrome. Công cụ cho phép truy cập vào máy tính khác hoặc cho phép người dùng khác truy cập máy tính của bạn một cách an toàn qua Internet. Chỉ cho phép truy cập đối với một người cụ thể mà người sử dụng xác nhận cho một lần duy nhất, và phần chia sẻ sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Chrome Remote Desktop

Link download : https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-remote-desktop/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp

Trả lời