Chém Cá for Android

Chém Cá là game được phát triển dựa theo cách chơi của game Chém hoa quả.

Cách chơi game:

Game có 4 thể loại cá:

  • Cá được điểm (Cá biển thông thường).
  • Cá mất điểm (Cá độc có gai).
  • Cá bị mất lượt chơi (Cá độc màu xanh).
  • Cá được thêm lượt chơi (Cá ngựa).
  • Cá thưởng điểm (Sứa): Khi qua màn còn giữ được 3 lượt.
  • Cá BOSS (Cá voi): Khi ăn đủ 20Combo thì được thưởng.

Cá sẽ nhảy khỏi mặt biển, bay lên màn hình chơi. Các bạn chọn chém những chủ cá ăn điểm/lượt để vượt qua các màn chơi với điểm số cao nhé.

Chm C for Android Chm C for Android Chm C for Android Chm C for Android

Link download : http://m1.download.com.vn/data/soft/mobile/android/C/ChemCa.apk

Trả lời