Chime

Chime là một add-on rất hữu ích trên Google Chrome, được thiết kế để hỗ trợ người dùng nhanh chóng nhận được các thông báo mới nhất từ: Gmail, Facebook, Twitter, Reddit, Flickr và nhiều hơn nữa. Chẳng hạn, bạn có thể nhận được thông báo nếu hòm thư Gmail  có tin nhắn đến hay bài viết mới vừa được đăng trên Facebook của bạn.

Chime

Bé Ngoan

Link download : https://chrome.google.com/webstore/detail/chime/lkdfkbkkfdhhfnhgbphecddnpfnoedke/details

Trả lời