CheMax

CheMax là một chương trình hack vào cơ sở dữ liệu game offline tốt nhất trên máy tính hiện nay.

Cơ sở dữ liệu của phần mềm dựa trên những phần mềm gian lận khác, được viết lại và được cập nhật đầy đủ hơn. Chương trình không đơn thuần là gợi ý cách chơi, mà nó chỉnh sửa cơ sở dữ liệu của game và mà nó còn hack level lên cấp độ cao. Phiên bản hiện tại của CheMax chứa cheats cho hơn 6150 trò chơi.

CheMax

Huyền Trang

 

Link download : http://chemax.ru/download/chemax157.exe

Trả lời