CheatBook-DataBase

Là một người yêu thích game nhưng lại chơi… quá dở, có lẽ “cheat” là điều mà bạn cần nhất để mau về đích trước một game cực hay nhưng lại quá khó…

Với kho dữ liệu khổng lồ “cheat“, CheatBook-DataBase có khoảng hơn 22.000 Game (for PC, Walkthroughs, Playstation, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Sega, Nintendo 64, Nintendo DS, DVD, Gameboy Advance, Gameboy Color, N-Gage, Nintendo DS, XBox, XBox 360, XBox One, iPhone, Gamecube, Dreamcast, Super Nintendo, Wii, Wii U, Sony PSP). Cơ sở dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự a, b, c… ở cửa sổ trái. 

Khi bạn nhấp chuột vào một trò chơi, sẽ có một cửa sổ soạn thảo xuất hiện, cho phép lựa chọn hay lưu lại thay đổi nào.

Hãy sử dụng các mẹo, thủ thuật và gian lận với CheatBook-DataBase để giải quyết các vấn đề khó khăn khi chơi game.

CheatBook-DataBase

Link download : http://games.softpedia.com/dyn-postdownload.php/3b5c410eb6f030f3a72e08672e912b9c/543258f5/22c2a/4/1

Trả lời