Chế độ thai sản cho lao động nữ, những điều cần biết

Chế độ thai sản cho lao động nữ: Những điều cần biết!

Điều kiện để lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Bạn Lã Mai Lan, email: mailan76@…hỏi: Tôi sinh con được hai tháng, thời gian được nghỉ theo chế độ còn lại là một tháng 15 ngày. Xin hỏi tôi muốn đi làm khi chưa hết thời gian nghỉ thai sản có được không? Nếu tôi đi làm lại có được hưởng lương hay không? Xin cho biết về chế độ trợ cấp một lần khi sinh con?

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Về điều kiện để lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con:

Theo điều 36 của luật bảo hiểm xã hội, lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi sinh con từ đủ sáu mươi ngày trở lên;

b) Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của người lao động;

c) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Về chế độ đối với lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn hưởng chế độ.

3. Về chế độ trợ cấp một lần khi sinh con:

Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/01/che_do_thai_san_cho_lao_dong_nu_5657.doc

Trả lời