Chặn cuộc gọi và SMS for Android

Chặn cuộc gọi và SMS là ứng dụng đơn giản hỗ trợ chặn cuộc gọi và tin nhắn không mong muốn hoàn toàn thuần việt cho người Việt Nam.

Hiện tại chức năng chặn cuộc gọi và tin nhắn chỉ có mặt trên các ứng dụng nước ngoài nhưng đa phần đều là những ứng dụng có phí (hoặc hack mới có thể dùng được). Vậy tại sao mọi người không dùng thử ứng dụng hoàn toàn miển phí và thuần việt: “Chặn cuộc gọi và SMS”.

Chức năng chính của chương trình là tạo danh sách cần chặn (cuộc gọi và tin nhắn). Sau đó ứng dụng sẽ chạy ngầm và xử lý:

Cuộc gọi:

Nếu cuộc gọi nằm trong danh sách chặn: Chương trình sẽ tự động ngắt cuộc gọi. Người gọi sẽ nhận được tín hiệu máy bận và bên điện thoại của các bạn sẽ không báo gì cả. Có thể xem lại những cuộc gọi đã chặn trong Nhật ký – Log.

– Tin nhắn:

Nếu tin nhắn của người nằm trong danh sách chặn: Chương trình sẽ không thông báo có tin nhắn mới, và tin nhắn không xuất hiện trong ứng dụng tin nhắn của các bạn, tự động ẩn đi. Có thể xem lại các tin nhắn đã chặn và nội dung trong mục Nhật ký – Log của chương trình.

Lưu lại nhật ký các cuộc gọi và tin nhắn.

Chn cuc gi v SMS for Android Chn cuc gi v SMS for Android Chn cuc gi v SMS for Android Link download : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.congdongjava.blockcallasms

Trả lời