Celtx for Linux

Bạn muốn biên soạn kịch bản phim, thay vì dùng giấy, bạn có thể dùng Celtx. Soạn thảo kịch bản với Celtx sẽ có nhiều điều thú vị hơn trên giấy đó là bạn có thể cất giữ lên trên mạng, cùng làm việc theo nhóm với những người khác ở cách xa hàng nghìn km thông qua Internet.

Các tính năng chính của Celtx:

– Hỗ trợ viết kịch bản phim, kịch bản nhà hát, quảng cáo, nhạc, movie clip nhạc, radio, podcast theo chuẩn quốc tế và Mỹ
– Sử dụng văn bản thô
– Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Link download : http://celtx.com/addons.html?dlfile=Celtx-2.7.tar.bz2

Trả lời