Celestia for Linux

Celestia là phần mềm khám phá vũ trụ mô phỏng 3D miễn phí, nguồn mở,rất ấn tượng. Ngoài ra còn có nhiều addon của hãng thứ 3 giúp bạn xem vũ trụ từ bất cứ điểm nào giữa các hành tinh và sao.

Celestia

Tính năng

  • Celestia dựa trên Hipparcos Catalogue để hiển thị hơn 120.000 ngôi sao
  • Người dùng có thể ngao du/bay vào không gian rộng lớn của vũ trụ với tốc độ từ 0,001m/s cho tới hàng ngàn năm ánh sáng.
  • Hình ảnh và phim có thể chụp lại ở độ phân giải HD hoặc thông thường
  • Có khoảng 18GB addon do người dùng tạo ra

Theo CDTT

Link download : http://sourceforge.net/projects/celestia/files/Celestia-linux/1.4.1/celestia-gtk-1.4.1.x86.package/download

Trả lời