ccMixter

ccMixter là trang web mà mục đích chính của nó là chia sẻ nhạc được tải lên từ tất cả người dùng. Bạn có thể có nhiều lựa chọn khi muốn có những bản nhạc mang phong cách của riêng bạn (từ bản vocal không có nhạc, bạn có thể thêm vào các giai điệu ghi-ta ..).

Sau khi chọn được bản nhạc mà bạn cần, bạn nhấn vào tên bản nhạc và tiến hành tải về máy tính.

Link download : http://ccmixter.org/

Trả lời