Cách diễn đạt hoạt động hàng ngày qua các câu chuyện

Tài liệu bao gồm các cách diễn đạt hoạt động hàng ngày qua các câu chuyện bằng Tiếng Anh. Giúp các bạn hiểu rõ các cách giao tiếp trong ngôn ngữ hàng ngày.

Tài liệu gồm các bài:

 • Lesson 1: The Sun, the Moon, and the Bat
 • Lesson 2: The man who learned from his cow
 • Lesson 3: The man who tried to change fate
 • Lesson 4: The jindo dog
 • Lesson 5: The Wait-and-see Man
 • Lesson 6: Three Rabbits
 • Lesson 7: The girl who dressed like a boy
 • Lesson 8: The Foolish brahman
 • Lesson 9: The Seal’s skin
 • Lesson 10: Ivanko the Bear’s son
 • Lesson 11: Strong wind
 • Lesson 12: Brer Fox’s shoes
 • Lesson 13: The Kalligooroo
 • Lesson 14: The wild Pigeon
 • Lesson 15: Pedro tricks his boss

Download tài liệu để xem chi tiết.

Link download : http://server1.rada.vn/data/file/2014/Thang10/13/Cach-dien-dat-hoat-dong-hang-ngay-qua-cac-cau-chuyen.pdf

Trả lời