Các dạng bài tập chia động từ

Các dạng bài tập chia động từ I – Bài thứ nhất: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. (come) What may, we will go ahead.

Come.

– Đây là câu mệnh lệnh thức, động từ được chia ở dạng nguyên thể.

2. We suggest that this application (apply) next year.

apply

– Ta có một số cấu trúc của suggest:

1)  Suggest that S + do (Nguyên thể không chia)

(đây là cấu trúc giả định người nói nói vậy, còn người nghe có thực hiện hay không không quan tâm, khác câu dưới)

2)  Suggest to sbody that S + should do

3. If you (teach) me, I would learn quickly.

taught

– Đây là câu điều kiện loại 2

4. Is it not time we (set) our house on order ?

set

– Đây là một câu hỏi sử dụng cấu trúc ở dưới, do set có dạng chia phân từ quá khứ và phân từ hai là cùng dạng set_set_set nên ta sử dụng “set” với vai trò là động từ thời quá khứ.

– Cấu trúc:

+ It’s (not) time to do: đã đến giờ làm gì (đúng thời điểm)

+ It’s (not) time S did something. (Đã đến giờ để làm gì – hơi trễ một chút)

+ It’s (not) time S have done. (Đã trễ giờ để làm gì)

– Có thể sử dụng một số trạng từ trong cấu trúc câu này:

Highly : it’s highly time ……. để nhấn mạnh…

5. The committee recommends that the annual subscription (be) increased to $3.

be

– Committee: uỷ ban

– Annual subcription: tiền đóng góp hàng năm

– Cấu trúc:

+ S + recommend + that + S + do (Vinf)

+ S + suggest that S do …

Gọi đây là cấu trúc giả định, cho nên động từ phải chia ở dạng nguyên thể, do đó trong câu ta chia động từ to be ở dạng “be” 

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

 

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang10/28/cac-dang-bai-tap-chia-dong-tu.pdf

Trả lời