CardWorks Free Business Card Software

• Có nhiều mẫu đi kèm
• Cho phép điều chỉnh các giản đồ màu của mỗi mẫu
• Hỗ trợ tất cả các kích thức giấy và thẻ doanh nghiệp chuẩn
• Tạo card một hoặc hai mặt
• Lưu tên và địa chỉ cho nhiều doanh nghiệp
• Cho phép chèn logo công ty, ảnh nhân viên hoặc ảnh người dùng (hỗ trợ nhiều định dạng như jpg, gif, tiff, bmp và png).
• Export sang định dạng PDF với độ phân giải cao và đưa ra máy in

Trả lời